Regeringen: Förbättra möjligheter till säkra besök
Nyheter | Omsorg | Lindring

Regeringen: Förbättra möjligheter till säkra besök

Möjligheter att göra undantag från det nationella besöksförbudet på äldreboenden måste utökas. Alltför många dör i ensamhet.

Jan Arleij
Publicerad 2020-06-16

Regeringen gav i måndags (15/6) besked om att man förlänger besöksförbudet på landets äldreboenden fram till den 31 augusti.

Men förbudet ska inte tolkas lika strängt som hittills. Fler möjligheter till undantag kommer att medges.

Få träffas

Öppningar för att göra undantag finns visserligen redan idag, men dessa måste utvecklas, anser regeringen.

– Tiden är ännu inte mogen att släppa på restriktionerna för Sveriges äldreboenden, men det är angeläget att våra äldre kan träffa sina nära och kära i sommar, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Klart 15 juli

Stödet för personal och anhöriga som nu tas fram ska bygga på Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boendeformer för äldre.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 juli.

Dölj faktaruta

– Stödet för hur bedömningen av undantag från förbudet kan göras behöver därför utvecklas, och information om olika möjligheter att ordna säkra besök behöver förbättras.

Dör i ensamhet

Lena Hallengren pekade på att besöksförbudet har fått negativa konsekvenser och hänvisade till rapporter om att över 1 000 personer avlidit i ensamhet i äldreomsorgen.

– För de anhöriga är det förstås en stor sorg. Det är viktigt att vi framöver hittar balansen, där vi kan både mildra de negativa konsekvenserna av besöksförbudet men samtidigt bibehålla säkerheten, sa Lena Hallengren.

– Vi ska vara medvetna om att de åtgärder vi vidtar för att minska smittspridningen också får negativa konsekvenser.

Liten kunskap

På frågan om besöksförbud med säkerhet kan sägas ha bidragit till att minska smittspridningen på landets äldreboenden valde socialministern att passa.

– Att utvärdera redan nu ska man vara försiktig med. Men allt talar väl för att besöksförbudet är ett stöd för boendena att se till att man inte får in smitta. Jag är säker på att det spelar roll och det därför regeringen förlänger besöksförbudet.

Goda exempel

Tanken är nu att Socialstyrelsen ska ta fram och sprida exempel på hur besök kan ordnas på ett säkert sätt.

Det kan enligt regeringen också handla om att underlätta för besök utomhus eller att sätta upp plexiglas i boendet.

Skyddsutrustning

Men även alltså hur säkra besök ska kunna genomföras i livets slutskede.

– Ett sätt är att det finns skyddsutrustning som anhöriga kan använda, och sådan utrustning kan kommunerna beställa från Socialstyrelsen, sa Lena Hallgren.

Hård kritik

SPF Seniorerna gick tidigt ut med kritik mot besöksförbudet för att vara alltför stelbent och för att drabba boende och anhöriga onödigt hårt.

– Det borde gå att hitta modeller där anhöriga kan ta farväl av sina närstående, sa Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor.

– Om vårdpersonal kan vara i närheten med skyddsutrustning borde också anhöriga kunna det.

Förbud sedan i mars

Regeringen och Folkhälsomyndigheten gick i mars 2020 ut med rekommendationer om att inte besöka anhöriga vid särskilda boendeformer för äldre.
Flera boenden valde också att införa besöksförbud.
Regeringen följde sedan upp med ett nationellt besöksförbud som infördes den 1 april.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-06-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas