Frågor hopar sig om kontanter
Nyheter | Kontanter
Finansamarknadsminister Per Bolund (MP) under en uppvaktning av SPF Seniorerna. Foto Tomas Södergren

Frågor hopar sig om kontanter

Trycket ökar från många håll på regeringen att komma till skott i kontantfrågan.

Jan Arleij
Publicerad 2019-02-28

Två riksdagsledamöter kräver svar av finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Barbro Westerholm (L) konstaterar i en skriftlig riksdagsfråga att ”Sverige är ett av de länder som är på väg att bli ett kontantlöst land”. På grund av ”den snabba avvecklingen av kontanthanteringen brådskar förverkligandet av Riksbankskommitténs förslag”.

Vill veta tidplan

Riksbankskommitténs förslag lämnades i juni 2018. En enig kommitté föreslog att vissa större banker ska vara skyldiga att tillhandahålla kontantuttag och dagskassehantering i sådan utsträckning att det finns en rimlig tillgång till dessa tjänster i hela Sverige.

– Planerar statsrådet och regeringen att förverkliga Riksbankskommitténs förslag, och vilken tidsplan gäller i så fall? undrar Barbro Westerholm i sin skriftliga fråga.

Januariavtalet

Socialdemokraten Peter Persson uttrycker också i en skriftlig fråga att regeringen bör agera snarast möjligt. Han hänvisar till januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna.

Peter Persson understryker också att den eniga Riksbankskommittén, med representanter från alla riksdagspartier, vill se att ”vissa större banker ska vara skyldiga att tillhandahålla kontantuttag och dagskassehantering i en sådan utsträckning att det finns en rimlig tillgång till dessa tjänster i hela Sverige”.

– Tänker statsrådet följa Riksbankskommitténs och januariöverenskommelsens intentioner och verka för att ett förslag ska lämnas till riksdagen?

Frågan bereds

Om en riksdagsledamot ställer en skriftlig fråga måste den tillfrågade ministern också leverera ett skriftligt svar.

I sitt svar från den 13 februari säger Per Bolund att han ”delar frågeställarnas bild om vikten av att hantera de utmaningar som den minskande kontantanvändningen och tillgången till kontanttjänster utgör för många”.

Men det kom inga utfästelser från ministern:

– Riksbankskommitténs förslag har remissbehandlats och flera viktiga remissynpunkter har inkommit. Frågan bereds nu i Regeringskansliet.

Hoppfulla

I måndags (25/2) uppvaktade SPF Seniorerna och övriga pensionärsorganisationer Per Bolunds närmaste medarbetare. Beskedet då uppfattades som ”positivt” och ”lovande” och betydligt mer långtgående än Per Bolunds besked i riksdagen.

Jan Arleij
Publicerad 2019-02-28
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas