Fyra av tio vill gå tidigt i pension
Katrin Röcklinger.
Nyheter | Arbete

Fyra av tio vill gå tidigt i pension

Allt fler vill gå i pension före 65 år. Men man tror samtidigt inte att det kommer att gå. Det framgår av en undersökning från Folksam.

Jan Arleij
Publicerad 2024-06-13

Andelen som vill sluta jobba så ”tidigt” har ökat med 4 procentenheter jämfört med motsvarande undersökning förra året.

Drygt fyra av tio svenskar — 44 procent — hoppas kunna gå i pension innan de fyller 65 år, enligt den nya Sifo-undersökningen som gjorts på uppdrag av Folksam. 1 593 personer mellan 18 och 67 år har svarat.

Men likväl bedömer 48 procent av de tillfrågade att de måste arbeta tills minst 68 år för att få en trygg pension – vilket är en ökning från 42 procent jämfört med förra året.

Förändring behövs

– De flesta inser att det är bra för pensionen att jobba längre upp i åldrarna, men alla kan inte eller får inte jobba tills de är över 67 år, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde liv på Folksam, i en kommentar.

– Ett eget pensionssparande är ett sätt att öka den ekonomiska tryggheten på ålderns höst, men den allmänna pensionen behöver också förändras och arbetsmarknaden behöver bli bättre på att ta tillvara på den kompentens och erfarenhet som finns hos äldre.

Katrin Röcklinger.

Undersökningen som blev offentlig i tisdags (11/6) visar också att 25 procent anger att de är oroliga för att inte kunna jobba så länge som behövs för att få en trygg pension.

Motsvarande siffra förra året var 22 procent.

Tror att de måste

45 procent av de tillfrågade männen tror att de måste arbeta tills de är minst 68 år för att få en trygg pension. Motsvarande siffra föregående år var 40 procent.

51 procent av de tillfrågade kvinnorna uppger att de tror att de måste jobba tills de är minst 68 år gamla för att få en trygg pension. Motsvarande siffra förra året var 45 procent.

Dölj faktaruta

– Att så pass många uppger att de är oroliga för att inte kunna jobba så länge som behövs för att få en trygg pension är oroväckande, säger Katrin Röcklinger.

– Förutsättningarna för att kunna arbeta längre ser väldigt olika ut för olika personer och idag är det tyvärr inte möjligt för många att jobba längre.

Tre åtgärder

Det här tror Folksam kan öka viljan att arbeta längre och minska oron för den kommande pensionen:

En reformering av det allmänna pensionssystemet som inkluderar en höjning av pensionsrätten, införande av en pensionsgas och en modernisering av garantipensionen, vilket skulle höja den allmänna pensionen till 60 procent av tidigare inkomst och skapa en ökad ekonomisk grundtrygghet.

Ett skattegynnat privat pensionsförsäkringssparande som ger bra möjligheter att spara ikapp ifall man riskerar att få en låg pension.

En arbetsmarknad där arbetsmiljön och lång yrkes- och arbetserfarenhet tas om hand och prioriteras. Åtgärder som möjliggör för fler att jobba längre är ett ansvar som vilar på arbetsmarknadens parter men även på politikerna.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-06-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas