Ger Sveriges seniorer röst i Europa
Christina Rogestam.
Nyheter | Påverka

Ger Sveriges seniorer röst i Europa

SPF Seniorerna fortsätter att representera Sveriges äldre på Europanivå.

Jan Arleij
Publicerad 2017-11-20

Förra förbundsordföranden Christina Rogestam är sedan 2014 utsedd att föra ordet i AGE, det europeiska nätverket för Europas seniororganisationer.

Då ersatte hon SPF Seniorernas tidigare ordförande Karl Erik Olsson. Omvalet av Christina Rogestam skedde i våras på det så kallade General Assembly.

När SPF Seniorernas nuvarande ordförande Eva Eriksson vill ta över träder Rogestam tillbaka, men tills vidare har Eva Eriksson och förbundsstyrelsen valt nuvarande arbetsfördelning.

Nyligen inledde så Christina Rogestam det praktiska fotarbetet i sin andra mandatperiod då AGE bland annat höll ett så kallat Council-möte i Bryssel 7-8 november.

Mot ålderism

Kampen mot ålderism pågår inte bara i Sverige, konstaterar Christina Rogestam.

– Vi hade en halvdags seminarium tillsammans med WHO om det arbetet. Deltagare från AGE var med liksom medarbetare på olika institutioner i Bryssel.

– En israelisk forskare som samordnar ett program som heter COST Action on Ageism framträdde också. Det var mycket intressent att lyssna till. Här är man i inledningen av sitt arbete med plan att återkomma nästa höst.

Sociala frågor

–  Vi hade också en större diskussion om innehållet i det som nu finns med i förslaget till social pelare inom EU.

Företrädare från olika direktorat inom EU-kommissionen redogjorde för hur de jobbat för att få med frågor som berör sociala frågor i vid bemärkelse och inte enbart arbetsmarknad, berättar Christina Rogestam.

AGE agerar

Paraplyorganisationen AGE samlar seniororganisationer över hela Europa. Tillsammans försöker man påverka frågor, dels på Europanivå, men också i sina hemländer.

Ett exempel är den 25 november, då den internationell dagen för avskaffande av våld mot kvinnor inträffar.

– Med hänsyn till den allvarliga denna kränkning av de mänskliga rättigheterna som flickor och kvinnor upplever över hela Europa, kommer AGE att använda den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor för att uppmana EU-institutionerna och EU-länderna att prioritera frågan om missbruk och våld mot äldre kvinnor, skriver AGE på sin hemsida.

Dölj faktaruta

– Det var mycket viktigt, och något som återspeglades senare på den paneldebatt i Europahuset där jag deltog inför EU-toppmötet i Göteborg.

AGE kom också att ingå i en delegation under toppmötet i Göteborg förra veckan (16-17 november) som diskuterade och fattade beslut om att anta den sociala pelarens innehåll.

Påverka regeringen

AGE-dagarna i Bryssel handlade också om uppföljningen från förra årets arbete med MIPAA-överenskommelsen och FN:s arbete med en tänkt Äldrekonvention.

Som Senioren rapporterat tidigare finns ett starkt tryck från Europas seniorer att FN ska anta en äldrekonvention.

Men arbetet har tyvärr kört fast, berättar Christina Rogestam.

– AGE-strategin är nu att vi i respektive land trycker på våra regeringar för att komma tillbaks till konventionsfrågan, säger Christina Rogestam som framfört till SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström att ta upp frågan på kommande sammanträde i RPK, regeringens pensionärskommitté.

Nya perspektiv

Höstens AGE-möte ledde också till att man enades om och godkände två så kallade positionspapper (Work-life blans och Assessment of the 2917 European Semester), som båda utgör grunden för hur AGE ska påverka olika EU-organ.

– Situationen för äldre går inte att jämföra mellan norden och södra Europa, men vi behövs för att delta i diskussionerna, säger Christina Rogestam.

– Dessutom lär vi oss om att man faktiskt kan lösa frågor på andra sätt än vi gör.

PRO företräder

PRO har också en representativ roll utanför Sveriges gränser. Organisationen ingår i NOPO som är ett nordiskt samarbetsorgan mellan ett stort antal pensionärsorganisationer med facklig bakgrund.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-11-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas