Christina Rogestam: Hör EUs viktiga signal om seniorerna
Christina Rogestam förde seniorernas talan i EU-frågan. Foto Jan Arleij
Nyheter | EU

Christina Rogestam: Hör EUs viktiga signal om seniorerna

Om acceptansen för EU-projektet ska överleva anser EU att man måste ta större ansvar för de sociala frågorna. Inklusive de äldres rättigheter.

Jan Arleij
Publicerad 2017-11-10

På EU-toppmötet i Göteborg den 17 november kommer den så kallade sociala pelaren att undertecknas.

Pelaren innehåller 20 principer för sociala rättigheter som ska möta utmaningar i globaliseringens och digitaliseringens spår.

Ska EU-ländernas sociala system fortsätta att fungera måste de anpassas, är budskapet.

Frågan är hur.

Rätt att lära

De 20 principerna skjuter i hög grad in sig på arbetsmarknaden, där även äldre är satta under press, inte minst i Sverige med fixerade pensionsåldrar.

Det var heller inte SPF Seniorernas förra ordförande Christina Rogestam och Sveriges delegat i AGE Platform Europe sen att påpeka när Europaparlamentets informationskontor anordnade en paneldebatt om den sociala pelarens möjligheter i Europahuset i Stockholm på fredagseftermiddagen (10/11).

– Rätten att fortsätta arbeta är central för oss. Men det som sägs om undervisning och livslångt lärande är också jätteviktigt för oss seniorer. Inte minst handlar det om att vi inte ska bli utestängda från den alltmer digitaliserade världen.

Angår äldre

Minst tio av principerna berör frågor som är viktiga för pensionärsorganisationerna, bedömde Christina Rogestam.

– Det är också mycket bra att principerna innebär att EU inte längre så ensidigt intresserar sig för arbetsmarknadsintressen, utan också sociala frågor.

Signal till Strandhäll

Ett exempel på det är att en av de 20 principerna behandlar rättigheten att kunna leva på sin inkomst, det vill säga oftast pensionen för pensionärer.

Att vara fattigpensionär, som hundratusentals svenska pensionärer har blivit, är nämligen inte förenligt med ambitionsnivån för den sociala pelaren, hävdade Christina Rogestam.

Pensionen ska räcka till värdigt liv

Så här formulerar EUs sociala pelare seniorers rätt till inkomst. Det är den femtonde av de tjugo principer som EUs statschefer väntas skriva under på toppmötet i Göteborg den 18 november.

”Åldersinkomst och ålderspension

Pensionerade arbetstagare och egenföretagare har rätt till en pension som motsvarar deras avgiftsinbetalningar och som garanterar en tillräcklig inkomst. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att förvärva pensionsrättigheter.

Alla äldre har rätt till resurser som garanterar ett värdigt liv.”

Dölj faktaruta

– Vi har 350 000 fattigpensionärer i Sverige. Pelaren talar om rätten att leva i värdighet. Det tillsammans utgör en jätteviktig signal till socialminister Annika Strandhäll och alla våra politiker, inte minst de i pensionsgruppen som nu förhandlar om hur just det här ska kunna uppnås i vårt land.

Christina Rogestam. Foto Jan Arleij

Måste välja

Christina Rogestam riktade viss kritik mot en ”målkonflikt” som ryms i pelaren.

I en och samma princip talas samtidigt om att det både ska finnas en koppling mellan hur mycket man har arbetat och vilken pension man ska få, men också att varje EU-medborgare ska ha rätt till en ”tillräcklig inkomst”.

– Då måste det senare målet gälla om alla våra seniorer verkligen ska kunna leva ett värdigt liv, sa Christina Rogestam.

20 principer för EUs framtid

Här hittar du alla 20 principerna.

 

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-11-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas