Nyheter | Rättslösa

Gode män som fifflar polisanmäls inte

Återigen uppdagas allvarliga brister med det svenska god man-systemet. SVT blottlägger nu en rad upprörande fall där äldre personer utsätts för brott – utan att någon anmäler.

Jan Arleij
Publicerad 2016-04-26

Senioren har vid flera tillfällen de senaste åren berättat om svagheter i systemet.

SPF Seniorerna har också lyft problemet och krävt åtgärder från regeringens sida.

Även SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, vill se initiativ från regeringens sida för att lagstiftningen ska förbättras.

Polisanmäls inte

SVT har de senaste dagarna kunnat avslöja att hundratals miljoner försvunnit från personer som fått hjälp av gode män med sin ekonomi.

Genom att skapa en unik databas har man också visat att fallen nästan aldrig polisanmäls.

Till grund för avslöjandena har man kartlagt samtliga 470 tillsynsbesök som länsstyrelserna gjort hos kommunernas överförmyndare de senaste fyra åren.

Över en miljon

Bland annat drabbades paret Ulla och Torbjörn Fogelberg i Lessebo. De var dementa och kommunen tillsatte en god man.

Men istället för att hjälpa och skydda dem förde han över pengarna till sitt eget konto, rapporterar SVT. Och överförmyndaren, som skulle granska den gode mannen, gjorde inte ens en polisanmälan.

Sonen Fredrik anmälde det hela till Länsstyrelsen. Över en miljon kronor fattades på föräldrarnas konto. Länsstyrelsen granskade alla redovisningar och kom med skarp kritik mot överförmyndaren som fick avgå från sin post.

Oklara regler

Överförmyndarnas roll tycks vara oklar.

Vissa länsstyrelser kräver att överförmyndare ska polisanmäla gode män om det finns misstankar om brott. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, anser däremot inte att lagen ställer sådana krav på överförmyndarna.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Så fungerar det

En god man ska hjälpa utsatta, gamla eller sjuka att sköta sin ekonomi.

En vuxen person som har god man eller förvaltare kallas för huvudman.

En förvaltare har samma uppdrag som en god man men skillnaden är att förvaltaren inte är beroende av huvudmannens samtycke.

Om huvudmannen upplever att den gode mannen/förvaltaren inte sköter sitt uppdrag på bästa sätt har huvudmannen rätt att vända sig till överförmyndaren som då är skyldig att utreda frågan.

Om överförmyndaren finner att den gode mannen/förvaltaren inte längre är lämplig ska denne bytas ut och det är överförmyndaren som fattar beslut om byte av god man/förvaltare.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-04-26
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas