Nyheter

Rosenberg till storms mot kvarboendets ideologi

Författaren och journalisten Göran Rosenberg går till skarpt angrepp mot svårigheten att få plats i särskilt boende. Han hoppas på ett "nederlag för kvarboendeprincipens ideologi" till förmån för "gemenskapsprincipens återkomst i svensk äldreomsorg".

Publicerad 2015-08-14

Allt fler röster höjs mot dagens ordning som för många äldre innebär att man måste vara mycket svårt sjuk för att en biståndsbedömning ska leda till egen lägenhet inom ett vård- och omsorgsboende.

Kvarboendeprincipen är ”den svenska äldreomsorgens överideologi”, skriver Göran Rosenberg i sin artikel som är en skildring av hans kamp för en plats till en närstående. Under processens gång säger sig Göran Rosenberg ha insett att ”den svenska äldreomsorgen inte är gjord för äldre utan för ombud”.

”Man bör kort sagt vara bra nära döden för att kvarboendeprincipen ska brytas.” skriver Rosenberg och redovisar att var fjärde plats på svenska äldreboende har avskaffats sedan år 2000 samtidigt som boendetiden, i praktiken detsamma som den återstående levnadstiden, för dem som väl fått en plats minskat dramatiskt.

”Under 2011 dog 26 procent av de boende inom femtio dagar, jämfört med 4 procent fem år tidigare”.

Göran Rosenbergs inlägg stärker opinionen som kräver politisk handling mot fallet av platser i särskilt boende.

Så sent som under Noliamässan i Umeå förra veckan framträdde SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam med krav på fler boenden för landets seniorer.

– Kommunerna behöver bygga betydligt mer. Framför allt behövs insatser så att fler trygghetsboenden byggs. Trygghetsboenden med gemensamma lokaler medför att många äldre bryter ensamheten och får göra saker med andra, sa Christina Rogestam.

Tidigare under sommaren har företrädare för SPF Seniorerna i olika debattartiklar pekat på att platsbristen inte bara kostar lidande utan även stora pengar för samhället.

År 2012 stannade 80 000 personer kvar på sjukhus längre än nödvändigt – i snitt sex extra dagar – vilket kostar kommunerna 4 miljarder kronor per år. Det hela är ett underbetyg till hur en del kommuner planerar långsiktigt och hur de behandlar äldre människor, skrev Christina Rogestam och Alvar Magnusson, distriktsordförande SPF Seniorerna Hälsingland på Helahälsingland.se.

– Att sköra äldre då istället tvingas bo kvar hemma är anmärkningsvärt eftersom alla med omsorgsbehov som inte kan tillgodoses i det egna hemmet har rätt till särskilt boende enligt Socialtjänstlagen.

SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor Gösta Bucht ställde tillsammans med förbundets ordförande i ett annat inlägg på SVTs debattsida krav på att regeringen måste komma med konkreta åtgärder för att öka antalet platser.

– Från SPF Seniorerna vill vi att kommunerna inför en valfrihetsgaranti: låt äldre (och deras anhöriga) välja om de vill bo kvar hemma med eller utan stöd från hemtjänst, eller att få flytta till ett bra äldreboende utan krav på biståndsbeslut.

I början av sommaren rapporterade veteranen.se om Boverkets senaste statistik över bristen på särskilda boendeformer i landets kommuner.

Några huvudresultat:
• Sedan 1994 har det försvunnit närmare 40 000 platser i särskilt boende för äldre.
• 122 kommuner att de har ett underskott på platser i särskilt boende. Det är 45 kommuner fler än i 2014 års bostadsmarknadsenkät.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

Hela artikeln

Här kan du läsa Göran Rosenbergs artikel som publicerades i Expressen.

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas