”Gratis öppenvård ett första steg”
Nyheter | Intervju
Gabriel Wikström.

”Gratis öppenvård ett första steg”

Nu införs gratis öppenvård för 85-plussare. Det är ett första steg i en större förändring av äldrevården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) till Senioren.

Jan Arleij
Publicerad 2017-01-02

I en intervju med Senioren försäkrar Gabriel Wikström att äldre ”är i fokus för vår sjukvårdspolitik” och ger samtidigt nyårslöftet ”att anpassa sjukvårdssystemet bättre för dem med störst vårdbehov – en grupp som inkluderar många äldre”.

Exakt vad Gabriel Wikström tänker sig för åtgärder får vi bara delvis veta, men att styra äldre vårdsökande från sjukhusens akutmottagningar till primärvård och öppenmottagningar är ett huvudspår.

Öppenvård

Öppenvård är den vård då man inte blir inlagd.

Dölj faktaruta

Är detta det viktigaste motivet för regeringen att genomföra reformen med gratis öppenvård för 85-plussarna?
– Nja, det enskilt viktigaste motivet är faktiskt att ta bort de ekonomiska trösklarna för att tidigt söka öppenvård när man har behov av det. En effekt blir att stärka ekonomin för de som är 85 år eller äldre och idag betalar vårdavgifter i öppenvården.

Finns det en analys av, tillspetsat uttryckt, hur många fler som nu kommer att få råd att gå till sin vårdcentral?
– Det är svårt att beräkna någon exakt effekt i förväg på riksnivå, men flera landsting som Kalmar har redan infört detta och effekterna bedöms som positiva.

Men det är inte det enda skälet?
– Nej, tidig hjälp kan också leda till att vårdbehoven inte växer. Tanken är att lindra eller bota de besvär man har på ett bättre sätt att än att vårdbehoven får växa sig så stora att man blir i behov av slutenvård. Det kan då också avlasta exempelvis akutmottagningarna.

Utredningar har också visat att slutenvården inte klarar av det ökande trycket från allt fler sjuka äldre, eller hur?
– Ja, det finns också ett flertal analyser av behovet att flytta fokus i vården från sluten- till öppenvård när så är möjligt, inte minst resursmässigt. Det finns bland annat i Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård. Att stimulera till att söka öppen snarare än sluten vård är i linje med den analys som finns i Effektiv vård.

Men det kommer redan idag en hel del klagomål på tillgängligheten också inom primärvården, svårt att komma fram och tufft att få tid. Vet du om primärvården verkligen har resurser för en ökad efterfrågan av vård från 85-plussare?
– Vi vet att många äldre över 85 har flera olika diagnoser som medför återkommande vårdbehov, och som när man kommer i behov av sjukhusvård ofta vuxit sig än större. Kan man söka hjälp tidigt är alltså vårdbehoven ofta mindre. Om effekterna blir så stora som vi hoppas tror vi att en möjlighet att omfördela resurser inom sjukvårdssystemet kan uppstå.
– Det ska också sägas att det inte enbart handlar om primärvården, utan även exempelvis öppenmottagningar inom psykiatri och på sjukhus som får avgiftsfritt.

Du och regeringen har kritiserats hårt för att vara alltför passiv på vårdområdet. Du har försvarat dig med att förberedelserna är många och intensiva, och att stora förändringar är på gång. Men kan du ge något löfte för äldrevården under 2017?
– Vi har precis presenterat ett förslag till en gemensam läkemedelslista som bland annat ska underlätta läkemedelsgenomgångar, och vi ska börja förverkliga viktiga delar av utredningen Effektiv vård som ju har detta fokus, men också mycket annat.

Kan du ge något exempel?
– Vi har just lagförslag för att förbättra samverkan mellan kommuner och landstingens öppna hälso- och sjukvård och den slutna hälso- och sjukvården när patienter med behov av insatser från öppen vård och omsorg skrivs ut från sjukhus. Genom att öppenvården i både kommuner och landsting får både möjlighet och krav på sig att börja planera tidigt kan patienter med stora vårdbehov slippa att ligga kvar på sjukhus i onödan och få en bättre vård och omsorg.

De äldre får inte i onödan ta plats i den slutna sjukvården?
– Att anpassa sjukvårdssystemet bättre för dem med störst vårdbehov och det är en grupp som inkluderar många äldre är definitivt i fokus nu för vår sjukvårdspolitik.

Och finansieringen?
– Staten tillför 200 miljoner per år för att öppenvården ska vara gratis för 85-plussare. Från 2017 tillför vi ju också tio välfärdsmiljarder som kommer att göra skillnad i både kommuner och landsting, vilket kommer att komma många äldre till del även i vården.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Var tionde vårdplats stängd

På Sveriges 23 största sjukhus finns totalt 1 506 stängda vårdplatser, var tionde vårdplats. Det visade en undersökning från SVT Agenda den 11 december. Den vanligaste förklaringen är personalbrist.

Svensk sjukvård står inför en stor förändring, kommenterade sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S). Reformbehovet är så stort att omstruktureringen kommer att bli den mest genomgripande på många decennier.

Ytterligare två faktorer påverkar dagens pressade sjukvårdsläge, enligt Gabriel Wikström: Fler sjuka äldre söker sig till sjukvården samtidigt som många anställda inom sjukvården har gått i pension.

Gabriel Wikström utlovade flera propositioner under 2017. Genomslaget kommer eventuellt ”om några år”. Han hänvisade också till en utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-01-02
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas