Nyheter | Vård | Kritik

”Ge gratis öppenvård åt alla med stora vårdbehov”

- Var ska resurserna till primärvården komma ifrån? Vi behöver få besked om det från regeringen och sjukvårdsministern. Det säger Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor.

Jan Arleij
Publicerad 2017-01-10
Gösta Bucht
Sakkunnig SPF Seniorerna

Vid årsskiftet trädde regeringens reform med gratis öppenvård för 85-plussare i kraft.

Men effekterna är kraftigt överskattade, menar Gösta Bucht.

– I underlaget till reformen hänvisar regeringen till en studie av 75-åringar och äldre med ett uttalat sjukvårdsbehov. Det gör att vi ifrågasätter 85 år som åldersgräns för avgiftsfrihet. Förslaget borde istället gälla alla med omfattande sjukvårdsbehov.

Omotiverade gränser

Överhuvudtaget är SPF Seniorerna starkt kritiska till olika åldersgränser i sjukvården.

– Man bör göra en kartläggning och en översyn av bestämmelser för hälso- och sjukvården när det gäller omotiverade skillnader med hänvisning till ålder. Det är nödvändigt för hälso- och sjukvårdens fortsatta förtroende och trovärdighet, säger Gösta Bucht.

Oklart med pengar

I en tidigare intervju med Senioren.se framhöll sjukvårdsminister Gabriel Wikström att ett mål med avgiftsfriheten för 85-plussare är att avlasta akutsjukvården. I stället ska primärvården och vårdcentralerna ta större ansvar.

– Men Gabriel Wikström lägger massor av ansvar på primärvården utan att verka ha någon ide om hur den ska klara av detta. Var ska resurserna komma ifrån? frågar Gösta Bucht.

Ligger kvar

Också utredningen ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård” från 2015 pekar på betydelsen av att primärvården tar över ett större ansvar.

Utredningen är en översyn av lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Här vill regeringen komma åt att många utskrivningsklara patienter, ofta multisjuka äldre, ligger kvar i onödan på sjukhus. 2012 stannade 80 000 personer kvar på sjukhus längre än nödvändigt i genomsnitt sex extra dagar.

Förutom att den enskilde patienten ligger på sjukhus i onödan kostar dessa patienter kommunerna fyra miljarder kronor per år.

– Utredningen pekar på att primärvården skulle behöver öka med över 30 procent för att klara situationen, säger Gösta Bucht. Men återigen, var finns pengarna till detta?

Stuprören bort

Sjukvårdsministern utlovar i intervjun med Senioren att äldrevården står inför stora förändringar. Hela systemet ska nu anpassas bättre för dem med störst vårdbehov.

Men SPF Seniorernas sakkunnige, som också är geriatriker i botten, vill också se konkreta idéer när det gäller hur slutenvården för multisjuka äldre ska organiseras bättre.

– Vad de mest sjuka äldre behöver i första hand är en slutenvård som kan tillgodose alla de olika problem som de ofta har, inte som idag med stuprör som bara ser ett problem i taget.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Det är öppenvård

Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård.

Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus.

Du kan välja att söka öppenvård var som helst i Sverige.

Källa: Vårdguiden

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-01-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas