Så vill äldre förbättra omsorgen
Nyheter | Omsorg | Valet 2018 | Valet 2018

Så vill äldre förbättra omsorgen

Seniorer i Nyköping lämnar nu en lång rad konkreta förslag på hur äldreomsorgens kvalitet kan lyftas. Fritt fram för partierna att göra till sina egna.

Jan Arleij
Publicerad 2018-05-08

Lagom till valrörelsen levererar pensionärsorganisationerna i Nyköping en beskrivning av hur äldreomsorgen dramatiskt skulle kunna förbättras.

Väljer politikerna och partierna att lyssna har man en rad kunniga och initerade förslag att gå till val på, nämligen äldres egna.

Överlevnad

En fråga som många äldre med hemtjänst tar upp är vikten av att få sällskap vid måltider.

”Det kan till och med vara en fråga om överlevnad eftersom många som lever ensamma inte äter som de ska.” skriver Britt-Marie Rönnbäck på uppdrag av SPF Seniorerna Nyköping, PRO, SKPF-pensionärerna och RPG i ett debattinlägg.

Språket viktigt

Det är också ”av yttersta vikt” att de som arbetar hemma hos gamla pensionärer pratar tydlig svenska.

”Många äldre hör dåligt och har därför särskilt svårt att tolka om brytningar blir för starka. Snarlik problematik gäller äldre med annat modersmål än svenska.” skriver pensionärsorganisationerna.

Frågat äldre

Det är en enkät till seniorer med hemtjänst som ligger till grund för en analys av var de största bristerna finns i äldreomsorgen i Nyköping – och vad som skulle behövas i stället.

En del av förslagen grundar sig i ett krav på att äldre måste ges större rättigheter till att bestämma över sina egna liv – även när man är i behov av vård och omsorg:

”Om kroppen sviker och man behöver hjälp så återstår ändå en stark vilja att få bestämma över sig själv. Att få bestämma när man ska gå upp, när och hur och vad man ska äta, om man ska gå ut och liknande. En serviceorganisation där allt är förbestämt och inte går att ändra på, det fungerar inte längre.” skriver pensionärsorganisationerna.

Fler förslag

  • Förse larm med gps. Då kan man röra sig ute och larma efter hjälp om man exempelvis trillar.
  • Kommunen bör fråga alla som hjälper en anhörig hemma vad de behöver för stöd.
  • Flertalet vill bo kvar hemma så länge det går. Men då måste kommuner medverka till att hiss installeras i äldre hus.
  • Den som är över 80 år måste ha rätt att själv välja hur man vill bo. Det ska inte behövas en särskild prövning av biståndshandläggare.
  • Upphör att kalla de som får service för brukare.
Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-05-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas