Nyheter | Pensioner

Hälften tror på jobb efter 65

Varannan svensk tror nu att de kommer att fortsätta jobba efter 65 års ålder. Det är en fördubbling på fem år.

Jan Arleij
Publicerad 2016-12-29

Det visar tjänstepensionsbolaget Collectums senaste pensionsbarometer som bygger på en färsk Sifoundersökning med cirka 1 700 tillfrågade.

År 2011 trodde var fjärde svensk, 26 procent, att de skulle jobba efter 65 år ålder. I dag är alltså motsvarande siffra 49 procent.

Sex av tio unga

Framför allt är det yngre som tror på en sen pension – 60 procent av svenskarna mellan 18 och 29 år tror att de kommer att jobba efter 65 års ålder.

I åldersspannet 50–60 år är siffran 33 procent.

Sviktande förtroende

Om siffran speglar ett tynande förtroende hos medborgarna för det allmänna pensionssystemet förtäljer inte undersökningen.

– Oavsett när man planerar att gå i pension är det viktigt att jobba hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension. Den som saknar tjänstepension får ofta klara sig på mindre än hälften av den tidigare lönen i allmän pension, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum i en presskommentar.

Sifoundersökningen

Genomfördes genom onlineintervjuer den 6–19 december 2016. 1 678 svenskar mellan 18–60 år fick frågan ”Vid vilken ålder tror du att du kommer att gå i pension?”. 19 procent svarade ”före 65 års ålder”, 28 procent ”vid 65 års ålder” och 49 procent ”efter 65 års ålder”. 4 procent svarade ”tveksam, vet ej”.

Dölj faktaruta

Fler män än kvinnor

Undersökningen visar också att 47 procent av kvinnorna och 52 procent av männen tror på sen pension efter 65.

Collectum har också gjort en koppling mellan förväntad pensionsålder och partisympatier.

Bland dem som sympatiserar med något av allianspartierna tror 54 procent att de kommer att gå i pension efter 65 år. Bland anhängare till S, MP och V är siffran 50 procent.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Collectum

Collectum kallar sig ”länken mellan tjänstemän som har tjänstepensionen ITP, arbetsgivarna som betalar pensionspremierna och försäkringsbolagen som förvaltar pensionerna.”
ITP är en kollektivavtalad tjänstepension som privatanställda tjänstemän får utöver sin allmänna pension. Det är Svenskt Näringsliv och PTK som har förhandlat fram avtalet om ITP.

Dölj faktaruta
Tomas Carlsson.
Jan Arleij
Publicerad 2016-12-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas