Haltande förslag om ny läkemedelslista
Foto: Colourbox
Nyheter | Bättre koll

Haltande förslag om ny läkemedelslista

SPF Seniorerna stöder införandet av en ny nationell läkemedelslista. Men flera åtgärder saknas i förslaget, anser förbundet.

Jan Arleij
Publicerad 2017-04-05

Det framgår av ett remissvar som förbundsordförande Christina Rogestam nu skrivit under och som skickats till regeringen.

Läkemedelsbehandling är idag uppdelad på flera olika källor och med olika möjligheter till åtkomst. Ingen av källorna innehåller idag uppgifter som är fullständig och korrekt för samtliga patienter, konstaterar SPF Seniorerna i sitt remissvar.

Saknas flera förslag

Regeringens förslag syftar nu till att tillgodose patientens och sjukvårdspersonalens behov av information om en patients fullständiga läkemedelsbehandling.

Bra, tycker SPF Seniorerna, men fler steg behöver tas.

– I förslaget finns en möjlighet att koppla den nationella läkemedelslistan till i patientjournalen förekommande beslutsstödsystem och beslutsstödsfunktioner. Vår uppfattning är att det inte borde finnas några hinder för att koppla dessa direkt till den nationella läkemedelslistan, skriver SPF Seniorerna.

Drabbar sköra äldre

I dagens läge bedömer utredningen att det inte finns förutsättningar att få in uppgifter om läkemedel som hälso- och sjukvården tillhandahåller, så kallade rekvisitionsläkemedel.

– Detta är olyckligt då framför allt sköra äldre med komplicerade sjukdomar och många läkemedel kan drabbas av felmedicinering. Dessutom borde man ta fram ett system där uppgifter från läkemedelsprövningar finns med i den nationella läkemedelslistan, anser SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2017-04-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas