”Hemtjänsten svartmålas i media”
Nyheter | Mediakritik
Foto Colourbox

”Hemtjänsten svartmålas i media”

Bilden av hemtjänsten målas mycket mörk i medierna. Det visar en rapport som presenterades på bokmässan i Göteborg.

Jan Arleij
Publicerad 2016-09-23

I rapporten ”Två miljoner tysta röster” har medieanalysföretaget Meltwater kartlagt hur äldre människor och hur vård och omsorg om äldre beskrivs i media under 2015.

Resultaten visar att särskilt hemtjänsten beskrivs starkt negativt – omsorgen fungerar dåligt och personalen har ont om tid.

”Den samlade bilden i medierna framställer en hemtjänst i totalt förfall.” skriver Meltwater i sin rapport.

Generaliserar

Undersökningen visar också att äldre själva sällan kommer till tals om frågor som rör dem.

I stället omnämns äldre som en grupp snarare än individ.

”När medierna väljer att generalisera framkommer inte skillnaderna som existerar inom den stora grupp som äldre utgör.”

Regeringens utredare

Rapporten har tagits fram på uppdrag av den pågående utredningen av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

– Skulle någonting i byggbranschen fallera, så skulle man säga att det är det här bygget som inte fungerar. Vi säger ju inte att hela byggbranschen är i katastrof, kommenterar kvalitetsplanen utredare Susanne Rolfner Suvanto till tidningen Äldresomsorg.

– Men när det gäller vård och omsorg blir det väldigt tydligt att man ser på en hel bransch och en hel professionsgrupp som dålig när det brister i en verksamhet. Det är viktigt vilka berättelser vi berättar, och vi måste även tala om det som fungerar, säger Susanne Rolfner Suvanto.

Svårt rekrytera

En allvarlig konsekvens av den negativa mediabilden kan vara att svårigheterna att rekrytera och att få personal att stanna kvar i arbetet ökar, enligt Susanne Rolfner Suvanto.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-09-23
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas