Hemtjänsten tvingas köpa sprit till missbrukare
Foto: Colourbox
Nyheter

Hemtjänsten tvingas köpa sprit till missbrukare

Bara om en vårdtagare som missbrukar alkohol är föremål för ingripande från de sociala myndigheterna kan hemtjänstpersonal neka att handla ut alkohol. Så ser lagen ut, konstaterar Socialstyrelsen.

Publicerad 2012-04-06

När myndigheten nyligen prövade ett ärende med en äldre man som missbrukat alkohol i 25 år men inte kunde gå till bolaget själv kom man fram till att hemtjänstpersonalen inte kan begränsa en hans alkoholkonsumtion.

Individens självbestämmanderätt väger tyngre än hemtjänstpersonalens eventuella obehag inför att köpa alkohol till en klient som är missbrukare.

Vårdtagaren avgör
Ordförande i Socialstyrelsen eget sociala utskotts etiska råd är Mary Nilsson.
– Har man fått biståndsbedömd rätt till hjälp med inköp så avgör vårdtagaren själv vad man vill ha inhandlat. Det finns inget som hindrar hemtjänsten att göra den inhandlingen, säger hon till SR:s Studio Ett.
– Vi kanske inte rekommenderar att göra inköpet men i princip kan inte hemtjänsten säga nej till vårdtagarens val av vad han vill ha inköpt.

Självbestämmande väger tyngst
Rådet har konstaterat att missbruksenheten i den aktuella kommunen inte har åtgärder planerade för vårdtagaren. Då blir det ur laglig synpunkt inte heller möjligt att neka vårdtagaren inköp av alkohol som är en vanlig vara bland andra i samhället.

Att rådet vet att vårdtagarens alkoholkonsumtion alltså är ”avancerad” ändrar inte på det. Självbestämmandet i lagens mening väger tyngre.

Socialstyrelsens etiska råd kommer dock att ta upp frågan på nytt, säger Mary Nilsson utan att berätta närmare av vilken orsak.

Farlig arbetsmiljö
Veteranen rapporterade nyligen om hemtjänstens vardag hos vårdtagare med alkoholproblem. Oron är ofta stor för vårdtagarna, men också för den egna arbetsmiljön. Riskerna för att båda parter råkar ut för skador orsakade av missbruket är stor.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas