Hemtjänstföretag svek de äldre
Nyheter
Foto Colourbox

Hemtjänstföretag svek de äldre

Det privata hemtjänstföretaget Care together har vid upprepade tillfällen, och i flera olika kommuner, inte utfört sitt uppdrag hos de äldre personer som de har ansvarat för. Det rapporterar SVTs Aktuellt.

Publicerad 2014-05-07

Några av de äldre har inte fått sin mat och andra har inte fått sina mediciner.

Det är SVT Västnytt som har granskat det privata Care Together, som tidigare hette Jakobsdal, och som är dotterbolag till bolaget All Together Holding. Man bedriver nu vård i hela Västsverige.

När det gäller just hemtjänst bedrev företaget vid årsskiftet hemtjänst i Kungälv, Kungsbacka, Partille, Tjörn, Mölndal och Lerum.

I Lerum har Care together bedrivit hemtjänst sedan 2009. Sedan januari 2013 har kommunen betalat ut 8,5 miljoner kronor till företaget.

Efter 70 stycken avvikelserapporter det senaste året har Lerum valt att säga upp avtalet med Care Together med omedelbar verkan.

Care togethers ägare uppger att misstagen det bland annat berodde på ett antal chefsbyten.

SVTs Aktuellt bad geriatrikprofessorn Yngve Gustafson, nyligen av Veteranens läsare utnämnd till Årets senior, kommentera fallet med Care together.

– Tyvärr är det här fallet inte unikt. I de privata hemmen finns mindre social kontroll jämfört med äldreboenden. Det råder idag en bristande kontroll av hemtjänst och vård i de äldres egna hem. Vår forskning visar att vi idag har de kanske största missförhållandena just hos de gamla mycket sköra som vårdas i hemmet.

Yngve Gustafson konstaterar att hemtjänstens slarv kan vara förenat med stora faror för de gamla.

– För de här sköra människorna kan sådana misstag leda till döden, för att de har så små marginaler på grund av åldrande och sjukdom.Det är inte bara i privat driven verksamhet som bristerna finns.

Orsaken till det oacceptabla bemötandet kan handla om kunskap och kompetens, tror geriatrikprofessorn och överläkaren Yngve Gustafson:

– Vi vårdar idag mycket sjukare människor, med mycket större vårdbehov i hemmet. Men vi anpassar inte resurserna och kompetensen efter det. Jag är inte helt övertygad om att alla som jobbar med de här svårt sjuka, sköra människorna förstår hur allvarligt det är att hoppa över insulin eller måltider för de här sköra människorna.

– Det i sin tur handlar om kunskap och kompetens, om underbemanning och väldigt dåliga arbetsförhållanden för de som jobbar. Följden är att det blir svårt att rekrytera personal.

Yngve Gustafson konstaterar att det inte bara är privata utförare som missköter sitt uppdrag. Det finns också i den kommunalt drivna äldreomsorgen.

– De fall som anmäls och de som syns i media är tyvärr bara toppen på ett isberg.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Många exempel

Många uteblivna besök har drabbat de äldre kunderna till Care together.

De har inte har fått den vård de skulle haft.

I ett fall fick en person vänta i två veckor innan hemtjänst dök upp, och i ett annat rapporteras det om äldre som inte fått mat.

I ett fall berättar en kvinna att hon inte fått duscha på fem veckor.

Källa: SVT Aktuellt

Se inslaget här.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas