Högt pris när pandemin tvingar anhöriga göra mer
Foto: Gettyimages
Nyheter | Rädsla

Högt pris när pandemin tvingar anhöriga göra mer

Anhöriga har gjort mer omfattande omsorgsinsatser än tidigare, vilket i sin tur har lett till sämre hälsa och ökad social isolering.

Jan Arleij
Publicerad 2021-04-19

Det visar en ny rapport om pandemins konsekvenser för anhöriga.

Samtidigt har stödet till anhöriga på många håll minskat, ställts in eller på andra sätt blivit mer svårtillgängligt.

En rädsla

Det är Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) som på regeringens uppdrag har undersökt vilka konsekvenser covid-19-pandemin har fått för anhöriga och anhörigstödet i Sverige.

Kartläggningen visar att pandemin har påverkat anhörigas situation på flera olika sätt. Bland annat har det sociala nätverket minskat och hälsan och livskvaliteten försämrats.

Mer att läsa

Här kan du läsa hela rapporten, ”Konsekvenser av covid‐19‐pandemin för anhöriga som ger vård, hjälp och stöd till en närstående”.

Dölj faktaruta

– Aktiviteter för den närstående har ställts in och det har funnits en rädsla för att bli smittad. Rädslan har lett till att en del avstått hjälp i form av till exempel hemtjänst och i vissa fall särskilda boenden, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef på Nka i ett pressmeddelande.

Hur anhörigstödet har påverkats skiljer sig en del över landet, troligtvis beroende på vilka lokala beslut som tagits och hur hårt pandemin har slagit i det aktuella området, konstaterar rapporten.

Ställt om

Samtidigt har det digitala stödet utvecklats och många anställda upplever att det finns stor potential med den digitala stödformen.

Tillgången till digitala plattformar, stöd från kommunernas IT-avdelningar och personalen respektive anhörigas digitala kompetens beskrivs som avgörande för hur väl det digitala anhörigstödet fungerar.

Lennart Magnusson.

– Vi ser att anhörigstödet på många håll har anpassats och utvecklats och att kommuner har ställt om. Personalen har jobbat aktivt med att försöka nå ut till anhöriga, men det har varit svårt att nå framför allt nyblivna anhöriga, säger Lennart Magnusson.

– Det kan bero på att de vanliga mötesplatserna för information är stängda, att anhöriga inte vet var de ska vända sig eller att de inte tror eller vet att det finns stöd att få.

Nå fler

Nka trycker på att stödet nu behöver utvecklas. Exempelvis bör man upprätta riktlinjer för hur stöd till anhöriga kan säkras i kristider, den digitala kompetensen behöver öka och informationen till anhöriga måste anpassas så att den når fler.

På längre sikt bedömer Nka att det finns behov av ett stärkt anhörigperspektiv, utvecklad lagstiftning och beredskapsplanering, grundutbildning och kontinuerlig vidareutbildning samt stärkt och fördjupad forskning och utveckling.

Foto: Gettyimages
Jan Arleij
Publicerad 2021-04-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas