Höjd pensionsålder kräver bättre arbetsmiljö
Nyheter | Förändring

Höjd pensionsålder kräver bättre arbetsmiljö

Att enbart ändra pensionsåldern utan att förbättra arbetsmiljön fungerar inte, i synnerhet inte i branscher där många inte klarar av att arbeta ens fram till dagens pensionsålder.

Jan Arleij
Publicerad 2016-08-09

Det skriver forskaren Kerstin Nilsson på Dagens Samhälles debattsida med anledning av diskussionen om att höja pensionsåldern till 69 år.

Att senarelägga ålderspensionen för alla utan att ta hänsyn till att arbetsmiljön och åldrandet kan se olika ut i olika yrkesgrupper riskerar att bredda klyftorna i samhället, hävdar Kerstin Nilsson som forskar på Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet & på Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU.

Nödvändiga förändringar

För att fler ska kunna och vilja arbeta till en högre ålder krävs istället en rad organisatoriska förändringar på dagens arbetsplatser, anser Kerstin Nilsson.

Bland annat måste pensionsåldern anpassas efter yrkesgrupp.

Åldersperspektiv

– Vi måste tidigt ta in ett åldersperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet och titta på bland annat minskad fysisk belastning, stresskänslighet, återhämtning, försämrad syn och hörsel och flexiblare arbetstider.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

 

Jan Arleij
Publicerad 2016-08-09
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas