Nyheter

En miljon pensionärer: Stoppa utsmetad broms!

Blankt nej till politikernas nya försök att sänka pensionerna. Pensionärsorganisationerna står helt enade mot förslaget och ökar därmed trycket rejält på partierna bakom pensionssystemet.

Publicerad 2015-03-26

I slutet av januari kom förslaget om en utjämnad broms från regeringspartierna och allianspartierna.

En sådan mjukare broms skulle sänka pensionerna mindre i dåliga tider men betalas med svagare höjningar i godare tider.

Några nya pengar till själva pensionssystemet var det dock inte fråga om.

Pensionärsorganisationerna reagerade direkt med ett gemensamt uttalande den 4 februari där man helt och hållet avvisade tanken.

Nu har de fem rikstäckande pensionärsorganisationerna lämnat in ett gemensamt remissvar till regeringen där man grundligt motiverar sitt ställningstagande.

Remissvaret förklaras i en debattartikel på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt. Grundkritiken går ut på att förslaget innebär ”ett försök att dölja bristerna i pensionssystemet i stället för att erkänna att dagens pensionsbroms inte fungerar”.

I stället vill man att regeringen och Pensionsgruppen snarast granskar hela systemet som sådant:

– Det är vår bestämda uppmaning till politikerna att ta sitt ansvar och göra en ordentlig utvärdering av pensionssystemet i sin helhet.

För att lösa finansieringen av pensionssystemet föreslår pensionärsorganisationerna i debattartikeln att skrota Premiepensionssystemet PPM. Avgiften på 2,5 procent bör tillföras inkomstpensionssystemet.

– Det innebär en förstärkning av AP-fonderna och att avgifterna kan räcka till pensionsutbetalningarna. Redan inbetalade premiepensionsavgifter och ihopsparat fondkapital kommer givetvis varje individ till godo.

När man tidigare fört fram detta krav har det väckt kritik och debatt. Nu är pensionärernas företrädare noga med att poängtera att det inte bara är dagens pensionärer som förlorar på bromsen och ett svagt finansierat pensionssystem.

I ett pressmeddelande slår man nu fast två uppfattningar:

• Bromsen utgör inte någon som helst garanti för att det finns pengar till framtidens pensionärer.

• Ett ekonomiskt hållbart pensionssystem gynnar dagens, men framför allt morgondagens pensionärer.

Andra åtgärder som pensionärsrörelsen kan tänka sig för att ekonomiskt förstärka pensionssystemet är att pensionsavgifterna höjs.

Ytterligare att alternativ är att de pensionsavgifter som överstiger det så kallade intjänandetaket också går till pensionssystemet. Idag överförs de pengarna till staten som skatt.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Undertecknarna

CHRISTINA ROGESTAM

förbundsordförande, SPF Seniorerna

CURT PERSSON

ordförande, PRO

BERNDT HOLGERSSON

förbundsordförande, RPG

MONICA BÄCKMAN

förbundsordförande, SKPF

JÖRAN RUBENSSON

förbundsordförande, SPRF

Förslaget innebär att genomsnittspensionären jämfört med dagens system riskerar att få 300 kronor mindre i månaden 2016 och 200 kronor mindre 2017 om förändringarna genomförs vid kommande årsskifte.

Besked om tidpunkten för införandet väntas komma i april, enligt tidigare besked i media av socialförsäkringsminister och Pensionsgruppens ordförande Annika Strandhäll (S).

Bromsen har hittills slagit i 2010, 2011 och 2014. Pensionernas värde ligger idag kvar på 2009 års nivå.

Dölj faktaruta

Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas