Nyheter

Besked om bromsen kommer före sommaren

- Vi kommer att justera inkomstindex och balanseringen – ofta kallat bromsen – som SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam lyfter. Dessutom har vi ett projekt kring hur pensionerna kan stärkas genom ett längre arbetsliv.

Publicerad 2015-05-08

Det skriver socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) på SVT Opinions debattsida.

Beskedet kom i en replik på ett starkt kritiskt inlägg från SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam som bland annat konstaterade att medan lönerna stigit med 2,5-3 procent årligen så är inkomstpensionen idag lägre än för sex år sedan.

Annika Strandhäll, som är ordförande i den parlamentariska Pensionsgruppen som består av regeringspartierna och de fyra allianspartierna, förklarade inte i sin replik hur hon ser på kritiken mot att löner och pensioner i inte följs åt – något som utlovades när pensionssystemet infördes.

Tvärtom ser socialförsäkringsministern ljust på pensionerna.

– Den goda nyheten vi ser framför oss är en positiv utveckling för pensionärerna. Inkomstpensionen förväntas öka, samtidigt som regeringen höjt bostadstillägget för pensionärer och har lovat att ta bort pensionärsskatten. Pensionärerna kommer att märka att vi har en rödgrön regering.

Den kontroversiella frågan om en utjämning av bromsen behandlades inte då Pensionsgruppen sammanträdde i tisdags. Frågan väntas komma upp för avgörande om cirka två veckor.

– I varje fall ska den avgöras före sommaren, uppger Annika Strandhälls pressekreterare till veteranen.se.

En sammanställning av remisserna visar att de flesta instanserna tillstyrker eller är positiva till Pensionsgruppens förslag. De enda som avstyrker helt är de fem rikstäckande pensionärsorganisationerna.

På Pensionsgruppens sammanträde beslutades däremot om ett ”projekt” om jämställda pensioner. Arbetet går ut på att analysera och bemöta skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner.

Bland annat ska man kartlägga de allmänna pensionernas och tjänstepensionernas bidrag till ojämställdheten, effektiviteten i nuvarande regler kring efterlevandeskydd, frågan om delad pensionsrätt vid boskillnad och om de befintliga reglerna om överföring av premiepensionsrätt kan nyttjas i större utsträckning.

– Vi har ett problem med stora skillnader mellan mäns och kvinnors pensioner. Det har sin grund i ett ojämställt samhälle och arbetsliv. Kvinnor har lägre löner, arbetar oftare deltid och tar ett större ansvar för barn och hem. Det får stor effekt på pensionen. Med det här projektet tar vi ett helhetsgrepp på frågan, säger Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Förutom att SPF Seniorerna och övriga pensionärsorganisationer inte får några utfästelser om vad man anser vara en grundlig översyn av pensionssystemet från Pensionsgruppen, så tycks också pensionärsrörelsens krav på att  Premiepensionsdelen ska förstärka inkomstpensionen ha placerats i kylskåpet av Socialdemokraterna.

– Det finns för närvarande inget parlamentariskt underlag för att avskaffa premiepensionen, sa Annika Strandhäll på ett pensionsseminarium arrangerat av PRO den 24 april.

– Det man möjligtvis kan diskutera är om det ska vara 2,5 procent eller något annat.

Regeringen har i stället valt att låta utreda premiepensionen ytterligare. En utredare ska utses före semesteruppehållet.

De frågor utredaren ska titta på är framför allt förvaltningskostnaderna i premiepensionen, antalet fonder samt den stora spridningen i det individuella utfallen, uppger Svenska Dagbladet.

Frågorna har redan analyserats i en färsk utredning, ”Vägval för premiepensionen” som presenterades i maj 2013. Men nu ska de utredas ännu mer.

– Den förra utredningen kom fram till att man skulle titta djupare på ett antal frågor och det är det vi gör nu, säger Annika Strandhäll i en kommentar.

På den för pensionärsorganisationerna positiva sidan finns dock ett annat uttalande från Annika Strandhäll i media.

Som första minister nämner Annika Strandhäll i en intervju att Pensionsgruppen ska titta på avgifterna i pensionssystemet, som idag är 18,5 procent av inkomsten, skriver Svenska Dagbladet.

– De här 18,5 procenten, är det tillräckligt? Då menar jag inte att jag har någon bestämd uppfattning i den här frågan men man måste titta på det mot bakgrund av vad som har skett och vad man kan tro om hur det ser ut framåt, säger Annika Strandhäll.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas