JO: Fel att enbart erbjuda Astra Zenecas vaccin till 65-plussare
Nyheter | jo-kritik
Foto: Getty Images

JO: Fel att enbart erbjuda Astra Zenecas vaccin till 65-plussare

Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot Region Stockholms beslut att enbart erbjuda Astra Zenecas vaccin till personer över 65 år.

Jan Hagberg
Publicerad 2022-06-14

Det meddelar JO i ett beslut på tisdagen.

Senioren har tidigare skrivit om Region Stockholms beslut i april 2021 att enbart erbjuda Astra Zenecas vaccin till personer över 65 år. Det kan du läsa här.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer var att Astra Zenecas vaccin bara skulle erbjudas till personer över 65 år men att det var fritt fram för 65-plussare att ta de andra vaccinen Pfizer eller Moderna. Region Stockholm skrev dock i ett pressmeddelande att om du tackar nej till Astra Zenecas vaccin kommer du inte att erbjudas något annat.

Det är det som kritiken riktar sig mot och JO fick också ta emot drygt 20 anmälningar mot Region Stockholm i ärendet.

”Inte beaktat den aktuella regleringen”

JO skriver bland annat så här i sitt beslut:

”Regleringen i hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen ger en möjlighet för en patient att, när det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, välja det alternativ som han eller hon föredrar. ChefsJO uttalar att enligt hans mening bör vaccination omfattas av begreppet behandlingsalternativ i detta avseenede.

Enligt chefsJO visar utredningen att regionen inte i tillräcklig utsträckning har beaktat den aktuella regleringen i patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen eller de grunläggande principerna på området vid vaccinationsinriktningen för den aktuella persongruppen. Inte minst den information som regionen publicerade ger uttryck för detta förhållande. Regionen kan därför inte undgå viss kritik”

Uttalar sig inte om medicinska bedömningar

I sin bedömning skriver chefsJO Erik Nymansson att JO inte brukar uttala sig om medicinska bedömningar och behandlingar utan att han inriktar granskningen på hur regionens eventuella vaccinationshantering har förhållit sig till hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Så här skriver han vidare:

”Regionen har anfört att inriktningen inte nämner något om ett förbud mot att personer över 65 år vaccineras med andra vacciner än Astra Zenecas. Av informationen framgår dock att det var just detta vaccin som skulle ges till personer i den åldern och att enskilda inte kunde räkna med att få annat vaccin. Enligt min mening kan informationen knappast tolkas på annat sätt än att den berörda persongruppen uteslutande skulle erbjudas Astra Zenecas vaccin. De klagomål som kommit in till JO i frågan visar också att många har tolkat informationen på detta sätt”

 

 

Jan Hagberg
Publicerad 2022-06-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas