JO sågar myndighetens bemötande
Foto: Getty Images
Nyheter | Kritik

JO sågar myndighetens bemötande

Det tog fem månader för Pensionsmyndigheten att ge ett tydligt svar till kvinnan som frågat om bostadstillägg. Dåligt, menar Justitieombudsmannen (JO) som kritiserar myndigheten.

Jan Arleij
Publicerad 2023-09-28

Det var i maj 2022 som kvinnan skrev till Pensionsmyndigheten.

– JO anser att svarstiderna inte varit förenliga med kravet i 6 § förvaltningslagen på att hjälp ska ges utan onödigt dröjsmål, skriver JO i sitt beslut.

Men inte bara dröjsmålet får underkänt. Det uppstod också ett missförstånd mellan Pensionsmyndigheten och kvinnan, och när så sker är det viktigt att myndigheten snabbt agerar för att korrigera tidigare lämnad information, påpekar JO.

Saknades namn

Dessutom menar JO att de svar som Pensionsmyndigheten lämnade var undermåligt utformade. Bland annat saknades uppgift om namn och kontaktuppgifter till den handläggare som formulerat brevsvaren.

Sådana uppgifter bör vara med i ett brevsvar, eftersom det då blir enklare och smidigare för den enskilde att ställa följdfrågor. Om flera brev skickas i samma ärende kan det också vara intressant att veta om breven skrivits av samma eller olika handläggare, förklarar JO.

Samma kontaktväg

Men kritiken stannar inte heller där.

Det framgår av handläggningen att kvinnan uppmanats att kontakta Pensionsmyndigheten per telefon.

Här anser JO att en myndighet behöver vara lyhörd för vilken kontaktväg som en frågeställare föredrar. Utgångspunkten ska vara att lämna svar genom samma kontaktväg som använts för frågan.

Eftersom kvinnan hade nedsatt hörsel och myndigheten dessutom hade problem med tillgängligheten i telefon så var det direkt olämpligt att uppmana kvinnan att ringa.

– JO konstaterar att Pensionsmyndigheten genom sin hantering av kvinnans ärende har brustit i sin serviceskyldighet på flera sätt och förtjänar kritik för det, skriver JO i sitt beslut som är underskrivet av JO Thomas Norling.

Thomas Norling.
Jan Arleij
Publicerad 2023-09-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas