Ny hård kritik av väntan på bostadstillägg
Foto: Getty Images
Nyheter | Långbänk

Ny hård kritik av väntan på bostadstillägg

Justitieombudsmannen (JO) riktar hård kritik mot Pensionsmyndigheten för fortsatt långsam hantering av ärenden om bostadstillägg.

Jan Arleij
Publicerad 2022-05-24

JO har under de senaste åren tagit emot ett stort antal anmälningar mot Pensionsmyndigheten där enskilda har klagat på långsam handläggning av ärenden om bostadstillägg och på att det är svårt att komma fram till myndigheten per telefon.

Hösten 2019 riktade JO kritik mot Pensionsmyndigheten med uppmaningen att snarast möjligt skärpa hanteringen.

Men i fyra färska beslut (se faktaruta) konstaterar JO Thomas Norling att Pensionsmyndigheten ännu inte har kommit till rätta med problemen.

Förtroendet

Myndighetens förklaringar, bland annat stora ärendebalanser och resursbrister, duger inte enligt JO.

– Det är naturligtvis mycket allvarligt att Pensionsmyndigheten uppvisar brister i båda dessa hänseenden. Jag menar att det är något som riskerar att skada allmänhetens förtroende för Pensionsmyndigheten, och det är därför av största vikt att myndigheten kommer till rätta med problemen, säger JO Thomas Norling i ett pressmeddelande.

Thomas Norling.

Thomas Norling konstaterar att det i förarbetena till förvaltningslagen uttalas att en modern förvaltning bör präglas av ett tydligt medborgarperspektiv med högt ställda krav på god service.

Han uttalar också att en central del av de krav som ställs på god förvaltning är att en enskild som vänder sig till en myndighet får ett beslut inom en rimlig tid och att han eller hon också kan komma i kontakt med myndigheten.

Det är JO

Justitieombudsmännen (JO) – eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet – granskar att myndigheter och tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar. Tillsynen omfattar både statliga och kommunala myndigheter.

Dölj faktaruta

Lena Aronsson är chefsjurist på Pensionsmyndigheten. Hon uppger att hon nu ska analysera JO:s beslut, och tillsammans med övriga i myndighetsledningen diskutera vilka förändringar som behöver vidtas, skriver nyhetsbrevet Pensioner & Förmåner.

Kännedom

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) är ansvarig för att Pensionsmyndigheten fungerar.

– Jag kommer att följa utvecklingen på båda dessa områden och finner också skäl att skicka en kopia av detta beslut till Regeringskansliet för kännedom, säger JO.

Tunga nedslag

I en anmälan till JO den 31 juli 2020 klagade AA på Pensionsmyndighetens handläggning av hennes ärende om bostadstillägg. Hon uppgav bland annat att hon hade ansökt om bostadstillägg i december 2019 men att hon vid tiden för sin anmälan till JO ännu inte hade fått något beslut.

I en anmälan till JO den 21 augusti 2020 klagade AA på Pensionsmyndigheten och uppgav bland annat att det tagit myndigheten över ett år att handlägga hennes ärende om bostadstillägg.

I en anmälan till JO den 1 februari 2021 klagade AA på Pensionsmyndigheten. Hon uppgav bland annat att hon vid flera tillfällen under de senaste två veckorna hade ringt till Pensionsmyndigheten och att hon inte vid något tillfälle kommit fram till myndigheten.

JO har fått in två anmälningar rörande svårigheter att komma i kontakt med Pensionsmyndigheten per telefon. I det ena fallet anger anmälaren att Pensionsmyndigheten kopplar bort telefonsamtal samt informerar om att ”tyvärr kan vi inte svara på telefonsamtal”. Anmälaren anför att detta kan bryta mot 6 och 7 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Dölj faktaruta

Tidigare under maj har JO riktat kritik mot Pensionsmyndigheten för att det i underrättelser saknats väsentliga uppgifter, bland annat en tydlig motivering av myndighetens ställningstagande och beslutsfattarens namn, skriver nyhetsbrevet Sak & Liv.

Jan Arleij
Publicerad 2022-05-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas