Bostadstillägget: tre av tio får avslag
Nyheter | Ekonomi
Foto: Getty Images

Bostadstillägget: tre av tio får avslag

Färre pensionärer får avslag på sin ansökan om bostadstillägg. Men väntetiderna är för långa, tycker regeringen.

Jan Arleij
Publicerad 2022-01-26

Under det första halvåret 2021 fick ungefär tre av tio pensionärer, 31 procent, som ansökte om bostadstillägg avslag.

Det är en minskning jämfört med samma period 2020, då 44 procent av ansökningarna avslogs. Det visar färsk statistik från Pensionsmyndigheten.

Sabina Masic.

– Det är positivt att andelen avslag på ansökningar om bostadstillägg minskar. Det betyder att Pensionsmyndighetens handläggare lägger mindre tid på ansökningar som i slutändan inte beviljas, vilket innebär att de pensionärer som har rätt till tillägget kan få besked snabbare, säger Sabina Masic, enhetschef för bostadstillägg på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

För hög inkomst

Under första halvåret 2021 fattade Pensionsmyndigheten beslut om 31 819 ansökningar om bostadstillägg och av dessa avslogs 9 924 ansökningar. Det kan jämföras med 36 684 ansökningar och 16 141 avslag under första halvåret 2020.

Av de 9 924 ansökningar som avslogs under första halvåret 2021 berodde 9 196 avslag på för höga inkomster eller tillgångar.

För lång väntan

Men enligt regeringen är Pensionsmyndighetens handläggningstider för bostadstillägg för långa, liksom svarstiderna i kundtjänst.

I regleringsbrevet med regeringens krav på en Pensionsmyndigheten för 2022 skriver regeringen att myndigheten varje månad ska redovisa och kommentera handläggningstiden för bostadstillägg och tillgängligheten i kundservice i förhållande till de mål som regeringen tidigare har satt.

Garantitillägget

Dessutom får myndigheten en ny uppgift:

– Pensionsmyndigheten ska bistå regeringen i utformningen av ett garantitillägg för pensionärer och förbereda för att garantitillägget kan börja betalas ut från och med januari 2023. Pensionsmyndigheten ska även se till att det tillfälliga garantitillägget kan betalas ut senast från och med den sista augusti 2022 och fram till dess att det permanenta garantitillägget börjar gälla 2023, skriver regeringen i regleringsbrevet.

Då får man bostadstillägg

• För att ha rätt till bostadstillägg som pensionär behöver du vara 65 år eller äldre och bo i Sverige. Du behöver ta ut hela din allmänna pension inklusive hel premiepension. Hela din ekonomi tas med i beräkningen, även sommarhus och andra tillgångar.

• De flesta som har bostadstillägg i dag bor själva, betalar 4 000 kronor eller mer för sitt boende och har sammanlagt mindre än 14 000 kronor i pension och andra inkomster varje månad efter skatt.

• Gör en egen preliminär beräkning på pensionsmyndigheten.se för att ta reda på om du har möjlighet att få bostadstillägg. Du kan också ringa kundservice eller besöka ett servicekontor för att få hjälp med en beräkning.

Källa: Pensionsmyndigheten

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-01-26

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas