Så blir pensionen 2022
Foto: Getty Images
Nyheter | Nytt år

Så blir pensionen 2022

De flesta pensionärer får höjningar av den totala pensionen med mellan 360 kronor och 840 kronor per månad efter skatt. Det beskedet ger nu Pensionsmyndigheten.

Jan Arleij
Publicerad 2021-12-22

Höjningen av pensionen blir därmed högre vid det här årsskiftet jämfört med förra årsskiftet. Huvudorsaken är att inkomstutvecklingen i samhället har varit starkare under 2021 jämfört med 2020.

På en pressträff på tisdagen (21/12) sammanfattade myndigheten hur pensionerna förändras från årsskiftet.

Höjningens storlek skiljer sig mellan olika grupper inom pensionärskollektivet.

– Det är flera olika faktorer som påverkar hur pensionens olika delar utvecklas. Följsamhetsindex styr inkomst- och tilläggspensionen som höjs med 2,5 procent för 2022. Prisbasbeloppet, som påverkar garantipensionen och förmånsbestämda tjänstepensioner, höjs med 1,5 procent, säger Linda Wiese, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Ändrade regler

För 2022 finns tre regelförändringar beslutade som träder i kraft vid årsskiftet:

• Förstärkt grundavdrag vilket innebär sänkt skatt.
• Höjt tak från 7 000 till 7 500 kronor för bostadskostnaden i bostadstillägget.
• Höjt tilläggsbelopp från 340 till 540 kronor för bostadstillägget, från augusti 2022 höjs tilläggsbeloppet till 740 kronor.

– Höjningar i tilläggsbelopp gäller för ensamboende pensionärer. De som är sammanboende får halva beloppet vardera. Höjningen kommer att utbetalas automatiskt så ingen med bostadstillägg behöver därför vara rädd att gå miste om höjningen, säger Agneta Claesson som är pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Sammanfattning

Myndigheten sammanfattar förändringarna från årsskiftet så här. Siffrorna gäller 80 procent av pensionärerna. De tio procent med lägre respektive tio procent med högre utfall finns inte med i sammanfattningen.

• Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 2,5 procent, i genomsnitt 179-459 kronor före skatt. Höjningen med 2,5 procent motsvarar inkomstutvecklingen minus förskottsräntan som är 1,6 procent.
• Premiepensionen omfattar cirka 1,7 miljoner av landets 2 miljoner pensionärer över 65 år som tar ut full pension. För dessa höjs premiepensionen med 6-31 procent. Det motsvarar 9-384 kronor.

• Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs alltså med prisbasbeloppets förändring som är 1,5 procent.
• Den genomsnittliga totala pensionen, allmän pension och tjänstepension, ökar med 360-840 kronor per månad efter skatt. Det motsvarar en ökning på 220-890 kronor per månad före skatt.

Se själv

Den 25 december kan pensionärer logga in och se sina personliga belopp för 2022 på pensionsmyndigheten.se. För den som inte kan eller vill logga in kommer utbetalningsbeskeden i brevlådan mellan 11 och 14 januari.

Förändring för olika grupper

1 Genomsnittlig pension 2021
(allmän pension + beräknad tjänstepension)

2 Median pension 2021
(allmän pension + beräknad tjänstepension)

3 Höjning allmän pension före skatt

4 Höjning total pension före skatt

5 Höjning total pension efter skatt

Lägst inkomstgrundad pension

1) 17 400 kr

2) 16 400 kr

3) 300-590 kr

4) 330-690 kr

5) 440-710 kr

Medel inkomstgrundad pension

1) 22 300 kr

2) 20 000 kr

3) 380-750 kr

4) 420-890 kr

5) 510-850 kr

Högst inkomstgrundad pension

1) 31 200 kr

2) 26 300 kr

3) 460-990 kr

4) 510-1 280 kr

5) 590-1 100 kr

Samtliga pensionärer (65 år och äldre boende i Sverige)

1) 19 900 kr

2) 17 700 kr

3) 200-720 kr

4) 220-890 kr

5) 360-840 kr*

*Inklusive eventuell förändring av bostadstillägg

80 procent av personerna ligger inom intervallet.

Källa: Pensionsmyndigheten

Dölj faktaruta

Reformering av PPM går vidare

Sverige kan få ett nytt system för premiepensionen från 1 juni 2022. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) presenterade regeringens förslag på en pressträff på tisdagen (21/12).

– Det ska finnas en stor bredd av fonder att välja mellan, som ger pensionsspararna en reell valfrihet, men det offentliga ska ta ansvar för att de fonder som upphandlas är kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet, sa Ardalan Shekarabi. Pensionsmyndigheten ska vara Fondtorgsnämndens värdmyndighet.

I praktiken ska mellan 150 och 200 fonder att upphandlas och vara valbara på ett så kallat fondtorg.

Ardalan Shekarabi.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att en särskild myndighet, Fondtorgsnämnden, ska inrättas som ska ha i uppgift att förvalta fondtorget.

– I det ingår att upphandla fonder och löpande granska de fonder och fondförvaltare som agerar på fondtorget, sa Ardalan Shekarabi.

Utgångspunkten ska enligt regeringen vara att spararnas medel förvaltas i förvalet AP7 Såfa. Men den som vill ska kunna välja mellan upphandlade fonder på fondtorget eller fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden.

– Det ska också bli lättare att göra övervägda val om hur en sparares premiepensionsmedel ska förvaltas. De som vill ska kunna välja mellan upphandlade fonder på fondtorget eller fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden.

Förslagen bygger på Pensionsgruppens överenskommelse från december 2017 respektive februari 2021. Förslagen baseras även på betänkandet ”Ett bättre premiepensionssystem”.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-12-22
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas