”Politikerna har misskött pensionerna”
Foto: Getty Images
Nyheter | Kritik

”Politikerna har misskött pensionerna”

Pensionssystemet levererar inte tillräckligt höga pensioner. Det säger Pensionsmyndigheten i en ny rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2021-11-15

”Är pensionerna tillräckliga?” frågar sig myndigheten i rapporten med samma namn. Syftet med rapporten är att sprida mer kunskap om pensionssystemet, för att debatten ska som man säger kunna hålla högre kvalitet.

Rapporten föreslår egna svar på frågan. Och det blir olika slutsats för olika grupper av pensionärer.

Lägre och lägre

För en grupp blir svaret nej, nämligen för typfallet med fullt arbetsliv beräknat utifrån dagens riktålder. Den allmänna pensionen når då inte upp till ambitionen om 60 procent av slutlönen, vilket utlovades när reformen beslutades och sjösattes på 1990-talet.

– Andelen allmän pension av slutlön, den så kallade kompensationsgraden, blir lägre och lägre. Det beror på att ökad livslängd inte mötts av ökad pensionsuttagsålder – insamlade medel ska räcka till fler år, sa Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren när han presenterade rapporten vid ett digitalt möte i fredags (12/11).

Däremot var den totala pensionen tillsammans med tjänstepensionen i genomsnitt över 70 procent om man ser till dem som tog ut sin pension 2019, visar rapporten.

– Avsättningarna till tjänstepension har ökat vilket gjort att allmän och tjänstepension både har varit och ser ut att i framtiden vara stabil om pensionsåldern ökar i takt med riktåldern, alltså en pensionsålder som anpassas till den förväntade livslängden för varje årskull.

”Sverige långt efter”

I en påföljande paneldiskussion om rapporten med Lisa Gemmel, utredare vid den fackföreningsägda tankesmedjan Katalys, och Veronica Magnusson, ordförande i fackförbundet Vision, delade Ole Settergren ut hård kritik mot beslutsfattarna i regering och riksdag.

– Något som inte har skett i Sverige är en rimlig hantering av pensionsåldersfrågan. Den är ungefär 20 år försenad, vi ligger långt efter många andra länder.

Rapporten

Här hittar du hela rapporten.

Här hittar du Pensionsmyndighetens seminarium.

Dölj faktaruta

Det finns inte någon möjlighet att finansiera ett inkomstgrundat ålderspensionssystem som orkar leverera över grundnivåerna med en pensionsålder på 65 år, fortsatte Ole Settergren.

– Men det är det som har hänt i det svenska systemet är att den allmänna pensionen börjar pressas ner vid 65. Det skulle hända, det var det som var meningen och förhoppningen var att människor skulle reagera med automatik på den drivkraften och arbeta mer.

Har inte agerat

Ole Settergren hävdar att en viktig grundtanke när pensionssystemet sjösattes var att löftet om 60 procents kompensationsnivå skulle vara kopplat till insikten om att om medellivslängden ökar, ja då måste också tiden i arbetslivet öka.

– Men det har inte hänt, delvis för att tjänstepensionerna har tagit bort den ekonomiska pressen på människor att jobba längre, men också beroende på att lagstiftaren inte har agerat på den här frågan genom att höja 65-årsgränsen.

– Det tror jag har varit den stora misskötseln av pensionsreformen, och det är något som pensionsdebatten lider av idag.

Ole Settergren.

– Sen är det tuffa och snabba höjningar som nu ligger i riktningen. Jag vet inte om man är beredd att genomföra dem fullt ut. Man släpar benen efter sig i den här frågan och det är inte bra.

Kritiken är alltså tydlig mot regering och riksdag för att ha släppt pensionssystemet vind för våg på en avgörande punkt. Det i sin tur kan uppfattas som en hård kritik också mot den parlamentariska pensionsgrupp vars huvuduppgift är att vårda och värna pensionssystemet.

Tillräckligt grundskydd

För de som på olika sätt får låga inkomster som pensionärer finns ett grundskydd i det allmänna pensionssystemet. De som har fullt grundskydd i form av garantipension och bostadstillägg får en inkomst som ligger strax över gränsen för låg relativ ekonomisk standard, konstaterar rapporten.

Utifrån detta faktum anser Pensionsmyndigheten att fullt grundskydd kan anses ge en tillräcklig pension. Här blir alltså svaret ja på frågan om pensionerna är ”tillräckliga”.

Långt ifrån alla

Att ändå en så stor andel som 15 procent, cirka 300 000 pensionärer, ligger under gränsen för relativ låg ekonomisk standard beror enligt Pensionsmyndigheten på att alla inte får full garantipension eller fullt bostadstillägg.

– Långt ifrån alla med låg inkomst får fullt grundskydd från den allmänna pensionen. Det kan handla om att man inte har bott i Sverige de 40 år som krävs för full garantipension eller har för låga boendekostnader för att ha rätt till bostadstillägg. Samtidigt ska man komma ihåg att även bland icke-pensionärer finns en lika stor andel, 15 procent, med relativt låg ekonomisk standard, säger Ole Settergren.

När det gäller absolut fattigdom är det däremot endast omkring en och halv procent av pensionärerna som betecknas som fattiga. Det är lägre än befolkningen i övrigt och lägst i EU.

Vision starkt kritiskt

Det måste vara möjligt att leva på sin pension och löna sig att ha arbetat ett helt yrkesliv, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

– Förväntan på pensionssystemet har varit en allmän pension som motsvarar 60 procent av lönen. Men i själva verket kan dagens 70-talister enbart förvänta sig cirka 45 procent av lönen den dag de går i pension. Det är inte tillräckligt och riskerar tilliten till systemet och tilliten mellan generationer.

Veronica Magnusson.

– Pensionsfallet beror på att vi lever allt längre, men också på att avsättningarna till pension varit alldeles för låga. Lösningen kan inte bara vara att vi ska jobba längre. Det är en riskfylld väg då de som jobbat över 40 år men tvingas ta ut pension för tidigt straffas med lägre pension livet ut, säger Veronica Magnusson.

Pensionsmyndigheten konstaterar att pensionsnivåerna är tillräckliga men inkluderar då även tjänstepension i sin analys.

– Vision anser att tjänstepension inte ska kompensera för en allmän pension som inte levererar. Pensionssystemet är underfinansierat och det måste in mer pengar. Politikerna måste ta ansvar och höja pensionsavgiften, säger Veronica Magnusson som därmed intar bland andra SPF Seniorernas uppfattning.

Vision är en facklig organisation för offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, region och kyrka.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-11-15
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas