Eva Eriksson: Bättre pensionssystem förebygger populism
SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson.
Ekonomi & Pension | Nyheter | Pensioner | Pensioner

Eva Eriksson: Bättre pensionssystem förebygger populism

"Om man inte vill ha en populistisk valdebatt om pensionerna måste Pensionsgruppens partier omgående visa att man menar allvar med att på riktigt förstärka pensionssystemet".

Jan Arleij
Publicerad 2021-10-14

Det säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson med anledning av den senaste tidens intensiva diskussioner om pensionssystemet, bland annat uttryckt i en ledare i Dagens Nyheter (8/10) med rubriken ”Gör inte pensionerna till en valfråga”.

Bakgrunden är att det skakar alltmer under Pensionsgruppens fötter, inte minst sedan Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU krävt att moderpartiet ska lämna pensionsgruppen (bestående av S, MP, M, L, C och KD) och göra upp i riksdagen med SD och V om höjda pensionsavgifter, vilket de två partierna har föreslagit.

– Den här utvecklingen beror ju på att Pensionsgruppens partier inte enar sig och kommer till skott med trovärdiga och långsiktiga förslag. I stället ser vi ett lappande och lagande av systemet som inte inger förtroende, säger Eva Eriksson.

Hållbart för generationer

DN-ledaren lyfter betydelsen av att Pensionsgruppen ska enas om metoderna för hur en höjning av pensionerna och pensionsavgifterna ska bli möjlig.

Långsiktigheten är A och O, skriver DN och menar därför att ”pensionerna inte bör göras till en valfråga”. Man citerar Eva Eriksson som säger att ”Pensionssystemet måste vara hållbart för generationer”.

Kan inte låsas in

Men den kopplingen är olycklig och felaktig, säger Eva Eriksson till Senioren.

– DN:s ledarsida har inte tänkt färdigt. Så länge vi inte ser kraftfulla åtgärder för ett bättre pensionssystem och högre pensioner för dagens och morgondagens pensionärer måste frågan upp i valrörelsen.

– Pensioner är för viktiga för att bannlysas från offentlig debatt. Dessutom har vi nått en punkt där systemet levererar så låga pensioner att frågan inte längre kan låsas in i Pensionsgruppen. Förtroendet för systemet urholkas år från år.

Hela systemet

Bollen ligger därmed där den alltid har legat – alltså hos de politiska partier i Pensionsgruppen vars uttalade uppgift är att vårda och utveckla pensionssystemet, konstaterar Eva Eriksson. Uppgiften nu måste vara att se över hela systemet i grunden.

– Det är just för att vi ska få ett system som är långsiktigt hållbart inte bara för staten utan också för landets pensionärer. Att den diskussionen tar plats i en valrörelse är demokratiskt och sunt och något SPF Seniorerna fortsätter att driva.

Är det fel på pensionssystemet?

Den frågan väcker nu Pensionsmyndigheten.

– Pensionssystemet och pensionerna har fått ett ökat fokus i den politiska debatten det senaste året. Bland annat riktas kritik mot att de svenska pensionerna generellt är för låga, att vi måste spara mer till pensionen för att få samma pensionsnivå som tidigare generationer och att de mål som riksdagen beslutat inte uppnås, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

I en ny faktaserie av rapporter fram till valet ger Pensionsmyndigheten sin syn på hur det allmänna och totala pensionssystemet mår.

– Pensionsmyndigheten har ett informationsuppdrag där vi ska öka förståelsen för pensionssystemet. För att skapa en rättvisande bild av pensioner och pensionssystemet så ska vi tillhandahålla en faktabaserad bild av systemet och dess effekter. Oavsett vilka beslut som fattas om pensionssystemet behöver de vara välgrundade, det är vi skyldiga nuvarande och kommande pensionärer och förvärvsaktiva, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr.

Daniel Barr.

Pensionsmyndigheten kommer att publicera rapporterna fram till sommaren 2022.
1. Är pensionerna tillräckliga? 12 november 2021
2. Hur typiskt är ett typfall? 17 december 2021
3. Hur är pensionärernas ekonomiska standard och utveckling? 17 januari 2022
4. Vilka möjligheter finns inom pensionssystemet för att påverka pensionsgapet mellan könen? 14 februari 2022
5. Hur ser pensionerna ut för utrikes födda? 28 mars 2022
6. Varför finns det fattiga pensionärer – vilka är de och hur kan de bli färre? 9 maj 2022

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-10-14
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas