”Höj pensionerna med pengar från AP-fonderna”
Foto: Getty Images
Ekonomi & Pension | Nyheter | Pensioner | pensionssystemet

”Höj pensionerna med pengar från AP-fonderna”

Ta pengar från AP-fonderna och höj pensionerna. Det skriver Sven Hegelund, före detta ledamot i 4:e AP-fonden i en debattartikel i Expressen.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-10-25

Att det nuvarande pensionssystemet levererar mindre inkomster till dagens pensionärer än när det sjösattes för drygt 20 år sedan är känt eftersom medellivslängden i Sverige har ökat samtidigt som avgifterna till pensionssystemet är oförändrade. Det har även SPF Seniorerna påtalat flera gånger och krävt att pensionssystemet ses över. Det kan du bland annat läsa här och här.

Sven Hegelund skriver i debattartikeln att ”många andra pensionssystem i många fall har kunnat leverera en bättre utveckling av pensionerna eftersom de gynnats av hög kapitalavkastning, medan de allmänna inkomstpensionernas storlek bestäms av en uppräkning av det sparade kapitalet i takt med förvärvsinkomsterna”

Förslaget: Höj med tio procent

Han föreslår att avgifterna till inkomstpensionssystemet bör höjas med tio procent, från 16 till 17,6 procent, och för dem vars pensioner inte påverkas av den höjningen ska delar av AP-fondernas 1 700 miljarder användas för att redan nu kunna höja pensionerna.

För pengarna finns, menar Sven Hegelund när han skriver om de fyra AP-fonderna:
”Fonderna, som var tänkta att balansera kortsiktiga variationer mellan avgifter och pensionsutgifter, har dock med lätthet kunnat ta på sig denna mer långsiktiga finansieringsfunktion, som följd av den höga avkastningen på aktiemarknaderna. Deras totala avkastning under perioden 2009 – halvårsskiftet 2021 uppgick till 1435 miljarder jämfört med totala utgifter för underskottstäckning under samma period på 284 miljarder. Deras samlade kapital vid utgången av 2020 uppgick till cirka 1700 miljarder, nästan 35 procent av BNP”

Gynnar dagens och morgondagens pensionärer

Både dagens och morgondagens pensionärer skulle gynnas av en avgiftshöjning till pensionssystemet, anser Sven Hegelund och pekar på att den höjda pensionsavgiften skulle öka det årliga sparandet med tio procent för framtida pensionärer och för blivande pensionärer som är mitt i arbetslivet nu kommer en del av den framtida pensionen att påverkas medan redan intjänat pensionskapital inte påverkas.

Nuvarande pensionärer påverkas inte av den höjda avgiften eftersom deras pensionskapital tjänats in med den lägre avgiften som är nu.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-10-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas