”Många äldre får problem att betala sina elräkningar”
Foto: Getty Images
Nyheter | Ekonomi

”Många äldre får problem att betala sina elräkningar”

Prisuppgången på el och drivmedel har ökat månadskostnaden för hushållen med flera hundra kronor i månaden. Seniorer drabbas särskilt hårt.

Jan Arleij
Publicerad 2021-11-03

Swedbank visar i en ny rapport hur elräkningarna sätter stor press på många hushåll. Den som bor i ett vanligt småhus i södra Sverige har fått se sin boendekostnad öka med 1 600 kronor i månaden sedan januari.

En miljon personer som är 65 år eller äldre äger småhus.

Arturo Arques.

– Elpriserna drabbar alla men slår extra hårt mot många pensionärer, säger Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom till Aftonbladet.

Trots skattesänkningar och högre pension nästa år finns det enligt Swedbank en uppenbar risk att det ändå kommer att bli mindre pengar i plånboken nästa år, i alla fall om el- och bränslepriserna håller i sig.

Så bestäms elpriset

• Sverige är indelat i fyra elområden. Normalt sett är elen dyrast i elområde fyra som omfattar Sveriges södra delar.
• Elpriset styrs av priset på elbörsen. Prissättningen på elbörsen påverkas i sin tur av hur mycket el som produceras och förbrukas.
• Nederbörd, vind, utvecklingen av nuvarande och förväntad tillgång på vatten för
vattenproducenterna och priserna på gas, kol och utsläppsrätter påverkar också priset på el.
Börspriserna på el har under perioden januari till och med september ökat med mellan 25 och 144 procent beroende på vilket elområde som avses.
• Mest har elpriset stigit i elområde fyra som omfattar södra Sverige. Prisvariationen är också mycket högre i elområde fyra jämfört med övriga elområden.

Källa: Swedbank

Dölj faktaruta

Bilden styrks av uträkningar från SPF Seniorerna. I september utgjorde elräkningen 19 procent av nettoinkomsten för en genomsnittlig pensionär i villa i elområde 4 (se faktaruta).

– Många äldre kommer att få problem att betala sina elräkningar i vinter, säger Anna Eriksson, sakkunnig i pensionsfrågor på SPF Seniorerna.

Anna Eriksson.

Hon vill se ett tillfälligt ekonomiskt stöd för pensionärer som skulle kunna vara aktuellt om man exempelvis får en väldigt hög elräkning.

– Men för de allra flesta handlar det bara om att det behövs betydligt bättre pensioner. Man ska inte behöva få ekonomiska problem på grund av en elräkning.

Regeringen kan också välja att överväga tillfälliga skattelättnader för hushåll med svaga inkomster när det gäller elen, eftersom en stor del av elräkningen utgörs av skatt.

Så stor del går till elräkningen

Typhushåll kWh/år
Lägenhet 2 000
Villa utan el 5 000
Villa med el 20 000

Elräkning som andel av nettoinkomst, löntagare
aug -21
Elområde
1 2 3 4
0,5% 0,5% 0,6% 0,7%
1,3% 1,3% 1,5% 1,9%
5,3% 5,3% 6,0% 7,4%

Elräkning som andel av nettoinkomst, pensionär
aug -21
Elområde
1 2 3 4
1,0% 1,0% 1,1% 1,4%
2,5% 2,5% 2,8% 3,5%
10,0% 10,0% 11,4% 14,0%

Källa: SPF Seniorerna

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-11-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas