Inkomstpensionen höjs med 2,5 procent
Foto: Getty Images
Ekonomi & Pension | Nyheter | Pensioner | pensionen

Inkomstpensionen höjs med 2,5 procent

Nästa år höjs inkomstpensionen och tilläggspensionen med 2,5 procent. Det meddelar Pensionsmyndigheten efter att ha beräknat inkomstindex.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-10-22

Inkomstindex beräknas av Pensionsmyndigheten och beskriver hur den genomsnittliga inkomsten utvecklas och sedan fastställs det formellt av regeringen.

– Inkomst- och tilläggspensionen står för merparten av pensionärernas pensioner. Dessa pensioner utvecklas i takt med löntagarnas inkomster minus 1,6 procent: ett avdrag som finansierar det förskott som ligger i beräkningen av inkomstpensionen. Det är dock först i december då premiepensionens årsomräkning är klar som vi vet hela den allmänna pensionens utveckling, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

Beräknas med framtida förskott

Från och med 1 januari 2022 ökar inkomstindex med 4,1 procent vilket då innebär en ökning av inkomst- och tilläggspensionen med 2,5 procent.

Eftersom den genomsnittliga inkomsten under 2021 beräknas öka med 4,1 procent så innebär det också att räntan på alla pensionssparares inkomstpensionskonton detta år också blir 4,1 procent.

Att inkomst- och tilläggspensionerna sen inte ökar lika mycket under utbetalning beror på att pensionerna, när de betalas ut, beräknas med ett förskott på framtida avkastning på 1,6 procent. Det är därför 1,6 procent av den årliga uppräkningen dras av vid den årliga uppräkningen av pensionerna åren därefter.

En ordning som kan ändras vilket även SPF Seniorerna har framfört. Du kan läsa mer om det här.

Så höjs pensionen för olika grupper

  • Cirka 1,5 miljoner pensionärer har inkomst- och/eller tilläggspension utan inslag av garantipension eller bostadstillägg. Dessa får sin inkomstpension höjd med 2,5 procent.
  • Cirka 450 000 pensionärer med en del garantipension får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan 1,5 och 2,5 procent.
  • Cirka 240 000 pensionärer med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och/eller bostadstillägg får 1,5 procent i ökad allmän pension.
  • För de som har premiepension kommer omräkningen av den att påverka den totala pensionen. Premiepensionens omräkning är känd först i december.
    Källa: Pensionsmyndigheten
Dölj faktaruta

Prisbasbeloppet påverkar garantipensionen

Garantipensionen påverkas bland annat av prisbasbeloppet (48 300 kronor för 2022). Prisbasbeloppet ökar med 1,5 procent från 2021 till 2022.
Källa: Pensionsmyndigheten

Dölj faktaruta

Beräkning av inkomstbasbelopp för 2022

Inkomstbasbeloppet kommer att öka med 2 800 kronor till 71 000 kronor, som en följd av förändring i inkomstindex med 4,1 procent.
Källa: Pensionsmyndigheten

Dölj faktaruta
Jan Hagberg
Publicerad 2021-10-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas