Upproriskt mot orättvisa pensioner
Foto: Getty Images
Nyheter | Demonstration

Upproriskt mot orättvisa pensioner

Kvinnor måste få pension hela året – inte bara till den 9 september. Det kräver en lång rad organisationer, bland dem SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2021-09-09

Idag torsdag samlas man klockan 12.15 på Stortorget i Gamla Stan i Stockholm med budskapet att pensionsklyftan mellan kvinnor och män måste slutas.

Bland talarna finns SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Värderas lägre

Pensionsgapet mellan kvinnor och män är 31 procent. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutar få pension just idag den 9 september, medan män fortsätter få pension hela året.

– Det beror till stor del på att kvinnodominerade yrken värderas lägre än andra och att kvinnor fortfarande tar större ansvar än män för det obetalda arbetet, skriver organisationerna i en debattartikel på Aftonbladet.se.

Gemensamt ansvar

För dagens pensionärer och alla de kvinnor som redan nu halkat efter i intjänad pension krävs ett rättvist pensionssystem, menar organisationerna.

– Vi kräver därför att politiker från höger till vänster tar ett gemensamt ansvar för att höja kvinnors pensioner och att sluta pensionsgapet.

Undertecknarna

18 organisationer och politiska kvinnoförbund går samman. Här är alla aktörer som skrivit under ”Pension hela året-uppropet”:

Anders Johansson, förbundsordförande Forena
Birgitta Sevefjord, ordförande Tantpatrullen
Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet
Carina Ohlsson, förbundsordförande S-kvinnor
Christina Tallberg, ordförande Pensionärernas riksorganisation (PRO)
Christina Zeidlitz, president, Sverigeunionen av soroptimistklubbar
Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges kvinnolobby
Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna
Ewa Larsson, ordförande Gröna kvinnor
Gunnel Hall, ordförande Kvinnor kan
Helena Hellström Gefwert, sammankallande i Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté
Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna
Maria Johansson, ordförande FQ, Forum – kvinnor och funktionshinder
Maria Rashidi, ordförande Kvinnors rätt
Olga Persson, ordförande Unizon
Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet
Sofia Jarl, förbundsordförande, Centerkvinnorna
Ulrika Boëthius, förbundsordförande Finansförbundet

Dölj faktaruta

Organisationerna samlas bakom tre krav:

• Reformera pensionssystemet med ett tydligt uttalat mål att höja kvinnors pensioner och sluta pensionsgapet.

• Höj pensionsavgiften för att möjliggöra högre pensioner för alla, men framför allt för kvinnor. Ändra samordningsreglerna med garantipensionen så att varje intjänad krona räknas samt låt grundskyddet följa löne- i stället för prisutvecklingen.

• Arbetslivet måste bli mer jämställt. De ojämställda pensionerna är en effekt av ett ojämställt arbetsliv och att kvinnor tar större ansvar för det obetalda arbetet. Lönerna måste höjas och villkoren förbättras i kvinnodominerade yrken genom bland annat rätt till heltid. Politiska reformer krävs för att föräldraledighet och VAB ska delas mer lika.

Många på barrikaderna

Arrangörer: Centerkvinnorna, Finansförbundet, Forena, Fredrika Bremer-förbundet, FQ Forum- Kvinnor och Funktionshinder, Gröna Kvinnor, KvinnorKan, Kvinnors Rätt, PRO, SKPF-pensionärerna, S-kvinnor, SPF Seniorerna, Sveriges Kvinnolobby, Sverigeunionen av Soroptimister, Tantpatrullen, Unizon, Vårdförbundet.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2021-09-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas