50 organisationer: Reformera pensionssystemet i grunden
Foto: Getty Images
Nyheter | Pensioner

50 organisationer: Reformera pensionssystemet i grunden

Sverige har Nordens mest ojämställda pensioner. Det visar en ny rapport från partipolitiskt obundna Sveriges Kvinnoorganisationer.

Jan Arleij
Publicerad 2023-01-26

Minst pensionsgap mellan män och kvinnor har Island med 5 procent och därefter följer Danmark på 8 procent. Norge landar på 23 procent, Finland på 24 och Sverige på 28 procent.

Orsaken till olikheterna och ojämställdheten är hur de olika pensionssystemen är konstruerade, menar Sveriges Kvinnoorganisationer.

Jenny Andersson, sakkunnig i socialförsäkringsfrågor vid organisationen, anser att åtskilligt kan göras i Sverige för att minska skillnaderna, om bara viljan finns.

Mer obetalt arbete

– Tjänstepensionssystemet kan reformeras, en jämn fördelning av deltidsarbetet uppmuntras och obetalt omsorgsarbete kompenseras mer än idag. Om ofrivilligt deltidsarbete skulle ge inbetalning till tjänstepensionen så skulle det också spela stor roll för kvinnors pensioner.

Källa: Nordiska ministerrådets rapport

Att svenska kvinnor utför mer obetalt arbete och oftare arbetar deltid har stor inverkan på pensionerna för just svenska kvinnor.

Detta beror på att varje intjänad krona påverkar pensionen i det svenska systemet, medan det i Danmark och på Island finns en ålderspension som är lika för alla, och sedan läggs tjänstepensionen ovanpå det.

Sveriges Kvinnoorganisationer

En partipolitiskt obunden paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen.

Man samlar 50 medlemsorganisationer som tillsammans representerar över 130 000 kvinnor och flickor.

Dölj faktaruta

Enligt organisationen förstärks dessutom pensionsskillnaderna mellan könen i Sverige genom hur systemet för tjänstepension fungerar.

”Inget annat nordiskt land har så stora skillnader i tjänstepension som Sverige (48 procent.) Det beror bland annat på att det svenska tjänstepensionssystemet överkompenserar arbetstagare med löner över taket i den allmänna pensionen, vilket oftast är män. I Norge är den totala avsättningen till den allmänna pensionen och tjänstepensionen istället procentuellt lika för löner under och över taket”, skriver Sveriges Kvinnoorganisationer.

Jenny Andersson. Foto Caitlin Littlewood

Organisationen hävdar att skillnaderna inte kan utjämnas om man inte reformerar pensionssystemet i grunden.

– Sverige bör undersöka möjligheterna att reformera pensionssystemet med inspiration från Danmark och Island, säger Jenny Andersson i en kommentar.

– Deras pensionssystem är mer jämställda, ekonomiskt hållbara och har också högre förtroende i befolkningen.

Rapporten

Rapporten ”Gender Equal Pensions in the Nordic Region” ges ut av Nordiska ministerrådet och bygger på data från de nordiska statistikmyndigheterna.

I kortversionen ”Jämställda pensioner – 20 förslag som minskar pensionsgapet mellan kvinnor och män”, presenterar Sveriges Kvinnoorganisationer samtliga förslag.

I en debattartikel sammanfattar man sina krav och förslag.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2023-01-26

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas