Dubbelt så mycket till en löntagare som till en pensionär
Nyheter | Pensioner

Dubbelt så mycket till en löntagare som till en pensionär

Förra veckan nåddes hundratusentals pensionärer av sina nya pensionsbesked. Blir det tummen upp eller ned? Det beror på hur man väljer att se saken.

Jan Arleij
Publicerad 2022-01-06

Irritationen över de nya pensionerna är utbredd på sociala medier. När även de icke-digitala seniorerna nåddes av beskeden om 2022 års pensioner lär missnöjet öka ytterligare.

Den 11-14 januari kom de nya siffrorna i brevlådan, uppger Pensionsmyndigheten. Åtta av tio pensionärer får då högre pension, mellan 360 och 840 kronor efter skatt.

Inflationen

En faktor bakom irritationen är vinterns galopperande elpriser som bidrar till stigande inflation och stor oro bland landets pensionärer. Enligt SCB låg inflationstakten i november på 3,6 procent.

Att jämföra med pensionshöjningarna på 2,5 procent för inkomst- och tilläggspensionen respektive 1,5 procent för garantipensionen.

Lindringar behövs

Trots pensionshöjningarna får landets seniorer alltså bereda sig på försämrad köpkraft.

– Det är flera prisökningar som gräver hål i pensionärernas plånböcker. De växande utgifterna för el, bensin och livsmedel gör att äldres köpkraft försvagas, säger SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson.

”Ökad köpkraft”

Pensionärer och personer med sjuk- och aktivitetsersättning får dock en ökad köpkraft. Det visar en analys om hushållens inkomster från Swedbank och sparbankerna.

Arturo Arques.

– Årets budget innebär stora satsningar på de som är sjuka eller har en funktionsnedsättning som hindrar dem från att arbeta. Det är en grupp som annars hade halkat efter ekonomiskt ännu mer, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Annat perspektiv

Swedbank gör en delvis annorlunda analys av läget för pensionärerna.

– Även om inflationen äter upp en del så blir det ändå realt mer kvar för pensionärerna i år jämfört med januari 2021. Löntagare får däremot sämre köpkraft, trots både högre löner och ytterligare jobbskatteavdrag, säger Arturo Arques.

”Pensionärerna får mer i plånboken”

Inkomstpensionerna höjs med 2,5 procent 2022, och skatten på pensioner sänks. För de med en pension på 13 000 kronor sänks skatten med 150 kronor per månad. Lägger man till det pensionstillägg som infördes i september förra året innebär det knappt 1 700 kronor mer efter skatt för ett pensionärspar med genomsnittliga pensioner i januari 2022 jämfört med i januari 2021.

Bostadstillägget för pensionärer höjs i två steg. Den 1 januari höjs konsumtionsstödet inom bostadstillägget med 200 kronor för ogift (100 kronor för gift), dessutom höjs taket för boendekostnad från 7 000 till 7 500 kronor. Som mest kan bostadstillägget öka med 450 kronor per månad.

1 augusti höjs konsumtionsstödet med ytterligare 200 kronor (100 kronor för gift).

Även garantipensionen höjs något nästa år, tillsammans med skattesänkningen och höjningen av bostadstillägget gör det att en pensionär med full garantipension och en boendekostnad på 6 000 kronor får drygt 500 kronor mer i plånboken från januari 2022.

Den 1 augusti höjs bostadstillägget med ytterligare 200 kronor.

Källa: Swedbank

Dölj faktaruta

Läget är bättre idag än för femton år sen, enligt Swedbanks analys.

Trots att många hushåll får se inkomstökningarna 2022 ätas upp av den senaste tidens inflation har de flesta haft en mycket god inkomstutveckling över tid, menar man.

– Löntagarna har 25 till 30 procent högre disponibel inkomst 2022 jämfört med för 15 år sedan, i fasta priser. Även pensionärer har fått det bättre. Deras disponibla inkomst har ökat med 15 till 20 procent sedan 2007, säger Arturo Arques.

Anna Eriksson:

– Våra siffror visar att en person som var pensionär för 15 år sedan till idag har haft en ökad disponibel inkomst sedan dess främst på grund av skattelättnader. Men man har också drabbats av bromsen.

Anna Eriksson.

– En löntagare har under samma tid sett ungefär en fördubbling av den disponibla inkomsten jämfört med en pensionär.

Två exempel

Pensionärspar, genomsnittlig pension

Jan 2021 – Jan 2022
Pension 1 22 450 – 23 250
Pension 2 15 140 – 16 050
Skatt -7 640 – -7 690
Disponibel inkomst 29 950 – 31 610
Förändring 1 660 kronor
I fasta priser 770 kronor

Ogift pensionär med enbart garantipension, född 1938 eller senare

Jan 2021 –  Jan 2022 – Aug 2022
Pension 8 650 – 8 777 – 8 777
Bostadstillägg 5 850 – 6 050 – 6 250
Skatt -1 090 -910 -910
Disponibel inkomst 13 410 – 13 920 – 14 120
Förändring 510
I fasta priser 110

Källa: Swedbank

Dölj faktaruta

Det som gör att en pensionär kan ha svårt att känna igen sig är att Swedbank alltså tittar på januari 2021 och 2022, medan pensionären tittar på och jämför december 2021 och januari 2022, säger Anna Eriksson.

– Den stora skillnaden utgörs då av inkomstpensionstillägget som inte fanns i januari 2021. Så för den enskilde kan förändringen verka väl stor när det är ett års mellanrum mellan siffrorna och man själv tittar på före och efter årsskiftet.

Till det kommer att elpriserna har ökat kraftigt. I elområde 3 och 4 (norr om Gävle och söderut, ungefär) var elpriset i december 2021 cirka 2,5 gånger så högt som i januari 2021.

– Detta slår särskilt hårt mot pensionärer som har en lägre inkomst än löntagare, men elräkningen gör inte skillnad på inkomstslag och gräver då djupare hål i pensionärernas plånböcker, poängterar Anna Eriksson.

Krav: Ge svar om nya tillägget

Något som skulle kunna dämpa irritation över urgröpta pensionshöjningar men som snarare skapar ytterligare irritation bland många pensionärer är oklarheterna kring det utlovade garantitillägget till 700 000 pensionärer, som S, MP och V kom överens om före i slutet av förra året.

SPF Seniorerna är mycket kritiska till att det fortfarande råder oklarheter kring vilka effekter uppgörelsen om höjda pensioner kommer att få.

Eva Eriksson.

Vem som kommer att få del av garantitillägget och hur mycket det då kommer att röra sig om är starkt efterfrågade svar.

– Våra medlemmar undrar om politiken vet vad den har fattat beslut om, man kan ju inte få något besked, säger Eva Eriksson, till Sveriges Radio Ekot (4/1).

– Situationen oroar och rubbar förtroendet för pensionssystemet, vilket är mycket olyckligt. Pensionssystemet levererar inte som sagt och måste därför ses över i grunden.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-01-06
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas