Liten höjning av bostadstillägget
Foto: Getty Images
Nyheter | Förbättring

Liten höjning av bostadstillägget

Från och med den 1 januari 2022 höjs bostadstillägget för pensionärer.

Jan Arleij
Publicerad 2021-12-20

Riksdagen fattade det formella beslutet i tisdags (14/12), då man klubbade igenom fördelningen inom statsbudgetens utgiftsområde ”Ekonomisk trygghet vid ålderdom”.

Beslutet innebär att ensamstående pensionärer kan få 450 kronor mer i månaden vid en bostadskostnad på 7 500 kronor eller mer.

100 för gifta

Beslutet innebär också att konsumtionsstödet i bostadstillägget höjs från den 1 januari 2022 – med 200 kronor för ogifta och 100 kronor för gifta.

Även bostadskostnadstaket, det vill säga den maximala bostadskostnad som kan beaktas vid beräkning av bostadstillägg, höjs från 7 000 till 7 500 kronor per månad.

Två steg

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten.

Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Svar i vår

Frågan om hur garantitilläggen, som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nyligen enades om, ska finansieras besvaras inte i budgeten. Besked väntas i stället i kommande vårbudget.

Garantitillägget, som ska träda i kraft 2023, beräknas kosta 7,5 miljarder kronor per år och det tillfälliga garantitillägget som ska betalas ut från september till december nästa år beräknas kosta 1,9 miljarder.

Oklart läge

På riksdagsledamoten Maria Malmer Stenergard fråga om finansieringen svarade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) så här den 14/12:

”Båda garantitilläggen kommer beredas i sedvanlig ordning inom Regeringskansliet. Regeringen återkommer inom ramen för den ordinarie budgetprocessen med närmare information om tilläggen inklusive svar på frågan om finansiering.”

Ardalan Shekarabi.

Återstår också att se om förslaget om garantitillägg lyckas samla en riksdagsmajoritet. Propositionen väntas till våren.

Jan Arleij
Publicerad 2021-12-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas