”Kameror gör nytta i äldreomsorgen”
Nyheter | Ny rapport
Foto Colourbox

”Kameror gör nytta i äldreomsorgen”

Trygghetskameror och gps-larm har förbättrat och effektiviserat äldreomsorgen. Det visar en studie från Socialstyrelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2018-11-02

Men det finns också brister, enligt studien som omfattar 12 kommuner. Bland annat saknas för ofta rutiner för att hantera de äldres samtycke.

– Kamerorna gjorde att de äldres nattsömn blev bättre, då de fick sova ostört. Ett oväntat resultat var att många upplevde en stärkt integritet, eftersom det inte längre kom personal mitt i natten. Vi kan tydligt se att kamerorna gör nytta för kommunerna, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen.

Kommunerna i studien

Örebro, Järfälla, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Kramfors, Falun, Linköping, Malmö, Karlstad, Göteborg och Halmstad.

Dölj faktaruta

– Undersökningen visade också att personalens arbete blev effektivare, eftersom man slapp göra nattlig rutintillsyn och istället kunde ägna sig mer åt de som verkligen behövde ett personligt besök.

Studien är den första i sitt slag som tittar på tekniken i skarp drift.

Förstår inte

Problem med samtycke handlar om att det ”inte sällan” saknas rutiner för att försäkra sig om att kommunen har den äldres samtycke till att använda trygghetskamera eller gps-larm.

Varannan

I cirka 46 procent av alla kommuner används kameror för nattlig tillsyn och cirka 60 procent använder gps-larm, i någon utsträckning.

Dölj faktaruta

En person med begynnande demens kan ha glömt bort att den sagt ja till tekniken eller glömt varför den finns. Det brister ofta i hur kommunen följer upp samtycket så att brukaren förstår vad insatsen med hjälp av teknik innebär, konstaterar Socialstyrelsen.

Avlastar hemtjänst

En vanlig fråga när det gäller ny teknik i äldreomsorgen är om effekten blir att man sparar in på personal.

– Men det har vi inte kunnat se, säger Dick Lindberg. I ett läge med ett stort behov av personal, så har framför allt kamerorna bidragit till att hemtjänsten avlastas och kan ägna sig åt annat än rutinmässiga, långväga nattbesök.

Allt vanligare

Socialtjänsten använder allt mer teknik för att öka tryggheten och självständigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Två viktiga metoder är gps-larm och trygghetskameror. Larmet gör att den äldre kan gå ut själv, men larma eller bli positionerad om hen går vilse. Kamerorna används av hemtjänsten för att göra tillsyn på natten, istället för fysiska besök.

Källa: Socialstyrelsen

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-11-02
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas