Nyheter

Bromsen sänker pensionerna 2014

Pensionssystemet går back. 80 miljarder fattas för att systemet ska vara i balans. Därför slår bromsen till nästa år, för tredje gången på fem år.

Publicerad 2013-02-22

På fredagen kom Pensionsmyndigheten med årsredovisningen av hela pensionssystemet för året 2012.

– Årets resultat för inkomstpensionssystemet, förändringen av tillgångarna och skulderna, är negativt och nästan 237 miljarder kronor. Tillsammans med det ingående kapitalöverskottet på 157 miljarder är det utgående underskottet nästan 80 miljarder, säger Ole Settergren, chef för pensionsutveckling.

Många siffror

Enkelt uttryckt är det dåliga nyheter för landets pensionärer, såväl dagens som morgondagens: pensionerna sänks nästa år och alla som tjänar in till sina pensionsrätter för framtiden får ytterligare ett motsvarande hack i kurvan.

Eftersläpningen i systemet är två år – det är vad som hände i systemet under 2012 som påverkar pensionerna för 2014.

Fram och tillbaka

Pensionssystemet kan tyckas vara paradoxalt. Att pensionerna höjdes i år är en huvudförklaring till att de måste sänkas 2014:

– Att balanstalet understiger värdet 1 beror främst av ökad uppräkning av pensionerna under 2012, säger Ole Settergren.

Omvänt: att pensionerna kunde höjas i år berodde delvis på att bromsen sänkte pensionerna 2011, och även pensionsrätterna för morgondagens pensionärer. Det medförde i sin tur att den totala pensionsskulden till dagens och morgondagens pensionärer växte långsammare.

Inkomsterna avgör

Förutom balanstalet har ytterligare två faktorer betydelse för hur pensionerna blir.

Dels det årliga avdraget i form av den så kallade följsamhetsindexeringen på 1,6 procent.

Dels – och detta är vad som slutligen avgör hur 2014 års inkomst- och tilläggspensioner verkligen blir – samhällets inkomstindex, dvs den procentuella förändringen av inkomstnivån i samhället.

Den beräkningen görs i sommar, och besked väntas i slutet av juli.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

1,0 = balans

Balanstalet baseras på pensionssystemets tillgångar och skulder.

Här är de senaste sex årsredovisningarna av pensionssystemet.

Om talet är under 1,0 går systemet med underskott och bromsen slår i. Detta skedde som framgår av tabellen såväl 2008 som 2009 vilket bidrog till att sänka pensionerna 2010 och 2011.

2014 är det alltså dags igen.

2012 – styr nästa års pensioner: 0,9837
2011 – styr årets pensioner: 1,0198
2010 – styrde 2012 års pensioner: 1,0024
2009 – styrde 2011 års pensioner: 0,9549
2008 – styrde 2010 års pensioner: 0,9826
2007 – styrde 2009 års pensioner 1,0026

Uttryckt i miljarder. Så här gick pensionssystemet år för år.

2012: – 80

2011: +157

2010: +103

2009: -323

2008: -243

2007: +18

2006: +100

2005: +28

2004: +9

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas