Nyheter

Prognos: Bromsen sänker din pension 2014

Pensionerna backar nästa år. Inkomst- och tilläggspensionerna sänks med 1,4 procent från januari 2014, enligt Pensionsmyndigheten som lämnade sin prognos på förmiddagen.

Publicerad 2013-01-16

Siffran är en prognos, betonar myndigheten, som fem gånger om året gör en bedömning på regeringens uppdrag.

Senaste beräkningen från Pensionsmyndigheten kom i oktober förra året: då trodde man att pensionerna skulle backa valåret 2014 med 0,8 procent.

Minskad sysselsättning
Dagens prognos, som bygger på Konjunkturinstitutets beräkning av inflation, inkomstutveckling och sysselsättning, är alltså nästan dubbelt så pessimistisk.

Konjunkturinstitutet räknar med att alla tre faktorerna går ner i krisens spår.

– Det gör att inkomstpensionen också blir lägre för 2014 än vad vi räknade med när vi gjorde prognos i oktober. Hur det går med inkomstpensionen beror framför allt på hur många som jobbar och deras inkomster, men en del beror också på inflationen, säger Ole Settergren, chef för pensionsutveckling på Pensionsmyndigheten.

2009 års nivå
Om bromsen verkligen slår till 2014 så är det tredje året av de senaste fem som pensionärerna i Sverige får se sina pensioner sänkas.

2010 och 2011 slog bromsen också i. Höjningarna 2012 och 2013 har bara kompenserat så att årets pensioner i själva verket motsvarar värdet av 2009 års pensioner.

Real sänkning
Sänkningen 2014 på 1,4 procent är den så kallade nominella förändringen. Till det ska läggas inflationen som ytterligare urholkar pensionen. Den reala sänkningen av inkomstpensionerna blir då 1,6 procent.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Sänkning också 2015

Så här ser prognosen ut bortom 2014, real förändring av pensionerna:

2015: –0,7  

2016: +0,5    

2017: +0,5

Källa: Pensionsmyndigheten

Allt dystrare syn på pensionerna 2014:

I juli 2012 var prognosen -0,3 procent

I oktober 2012 var prognosen -0,8 procent

I januari 2013 är prognosen -1,4 procent

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas