Nyheter

Östgöta-vrede: Pensionssystem skapar socialbidragstagare

Nu har SPF i Östergötland tröttnat på dåliga pensioner och orättvisa skatter. Samtliga 31 SPF-föreningar ställer sig bakom en rad åtgärder som om de inte genomförs leder till att majoriteten av Sveriges pensionärer blir socialbidragstagare inom tio år.

Publicerad 2012-12-05

– Nuvarande pensionssystem är uppenbart ohållbart och pensionärernas köpkraft sjunker stadigt. Så här kan vi inte ha det längre, säger distriktsstyrelseledamoten Bo Bergman till veteranen.se.

– Inkomstpensionen ligger nu på 2008 års nivå och ytterligare påverkan av bromsen är att vänta för 2014 och 2015.

Tre grundkrav
SPF Östgötadistriktet har nyligen genomfört sin årliga ordförandekonferens. En arbetsgrupp med medlemmar från fem föreningar redovisade sina slutsatser, med krav på tre förändringar:

* 1,6-procentsnormen avskaffas

* Bromsen avskaffas

* Skatteuttaget på arbete och pension ska vara lika

Avskaffa PPM
För att klara finansieringen av kraven vill Östgöta-gruppen att pensionsavgiften höjs med 2-3 procent.

– Detta kan lösas genom att man avskaffar PPM-systemet som enbart gynnat fondförvaltarna, säger Bo Bergman.

Socialbidragstagare
Om regeringen inte går dessa krav till mötes får man ta ansvar för växande sociala problem bland de äldre i Sverige, menar östgötarna.

– Om  bromsen får fortsätta att verka kommer sannolikt närmare 80 procent av landets pensionärer att år 2020 var socialbidragsberättigade.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Fem föreningar

Pensionsgruppen SPF Östergötland består av representanter från föreningarna Ankaret, Brukspensionärerna, Bråbo, Kopparn och S:t Olof.

Gruppens slutsatser och Östgötadistriktets krav är i linje med de uppfattningar som samtliga fem rikstäckande pensionärsorganisationer ställde upp i rapporten ”Pensionssystemet – blev det som tänkt”.
–    Slopa PPM-systemet
–    Avskaffa bromsen
–    Halvera 1,6-procentsnormen

Pensionsgruppen citerar i ett uttalande Peter Malmqvist, finansanalytiker och bollplank till SPFs centrala Pensionsgrupp.

”De som förstår det svenska pensionssystemet tar allt mindre ansvar, medan de som fått ökat ansvar inte förstår systemet. Detta får ohållbara konsekvenser.”

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas