Nyheter

Rekorddyster prognos: Pensioner ner 2,4 procent

Valåret 2014 inleds med att pensionerna sänks med 2,2 procent. Det tror Pensionsmyndigheten i dagens prognos, den hittills dystraste.

Publicerad 2013-02-20

Realt blir det ännu tuffare tider för de äldre: minus 2,4 procent under 2014. Pensionärernas köpkraft pressas därmed sannolikt tillbaka på 2008 års nivå, eller ännu sämre.

Minskad sysselsättning
Dagens prognos, som bygger på Konjunkturinstitutets beräkning av inflation, inkomstutveckling och sysselsättning, är tre gånger så dyster som den prognos som Pensionsmyndigheten lämnade i oktober.

Då trodde man på back för inkomst- och tilläggspensionerna med 0,8 procent.

– Nu finns utfall på genomsnittlig pensionsgrundande inkomst för 2011. Utfallet blev lägre jämfört med Konjunkturinstitutets tidigare prognos. Inkomstindex har därför sänkts och omräkningen av inkomstpensionen 2014 spås bli lägre jämfört med tidigare prognos, kommenterar Ole Settergren, chef för pensionsutveckling på Pensionsmyndigheten.

2009 års nivå
Om bromsen slår till 2014 så är det för tredje gången sedan 2010.

Därmed har pensionärerna fått sänkta pensioner tre av de senaste fem åren.

Höjningarna 2012 och 2013 har kompenserat så att årets pensioner i motsvarar värdet av 2009 års pensioner.

Real sänkning
Sänkningen 2014 på 2,2 procent är den så kallade nominella förändringen.

Till det ska läggas inflationen som ytterligare urholkar pensionen.

Den reala sänkningen av inkomstpensionerna blir då enligt Pensionsmyndighetens bedömning 2,4 procent.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Sämre och sämre

Farhågor fördjupas.Här är Pensionsmyndighetens fyra senaste bedömningar av vad som kommer att ske 1 januari:

  • I juli 2012 var prognosen -0,3 procent
  • I oktober 2012 var prognosen -0,8 procent
  • I januari 2013 är prognosen -1,4 procent
  • I februari 2014 är prognosen -2,2 procent

Fem gånger om året gör Pensionsmyndigheten en prognos. Nästa gissning kommer den 2 maj.

Liten ljusning. Så här ser dagens prognos ut bortom 2014, real förändring av pensionerna:
2015: +0,3
2016: +1,0
2017: +0,0

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas