Nyheter

Klyftorna bland pensionärer ökar

"Oerhört missvisande", säger SPF Seniorernas Eva Eriksson om SVTs uppgifter om köpstarka seniorer. Samtidigt som en stor grupp unnar sig utlandsresor kämpar många pensionärer med hyran.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-05-14

SVT har sammanställt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, som visar att många seniorer hade högre disponibel inkomst som nyblivna pensionärer än vad de hade när de arbetade kring millennieskiftet. Artikeln, som lades ut i helgen, har väckt reaktioner.

Stämmer för vissa

– Det är oerhört missvisande av SVT att göra ett generellt konstaterande att många av dagens pensionärer har fått det mycket bättre ekonomiskt. Denna beskrivning stämmer in på vissa pensionärer: de som är yngre och nyblivna pensionärer och som har haft hög lön, som har hög tjänstepension och som är sammanboende, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson till Senioren.

Fonder och utflyttade barn

De tillfrågade i SCB-undersökningen SVT skriver om är idag mellan 67 och 81 och var alltså mellan 48 och 62 vid millennieskiftet. Enligt undersökningen hade 57 procent av dessa förhållandevis unga pensionärer högre ekonomisk standard 2016 än 1999.

Men det inte tack vare pensionssystemet som ekonomin är god. Löneökningar i slutet av karriären i kombination med inkomster från aktier, fonder och bostadsaffärer, samt minskade utgifter – till exempel genom barn som flyttat hemifrån och inte längre ingår i hushållet – som ligger bakom.

Svårt att klara sig

Och det är inte alla som fått det bättre. Höginkomsttagare som nyss gått i pension har fått det bäst. 43 procent av seniorerna i undersökningen har inte sett någon förbättring sedan 1999. Därtill kommer alla seniorer över 81 som inte finns med i statistiken från SCB som omnämns här. Inte minst ensamstående kvinnor har svårt att klara sig på sin pension.

Ju äldre desto lägre pension

– En stor grupp av Sveriges pensionärer känner inte igen sig i den bild som SVT ger. De äldre, kvinnliga pensionärerna som haft låg lön, med låg eller ingen tjänstepension och som lever ensamma har inte fått det bättre. Det är anmärkningsvärt att SVT valt att genomföra undersökningen enbart på personer upp till 81 år – generellt gäller att ju äldre pensionärer desto lägre pensioner. Det är också anmärkningsvärt att inte heller inte nämna det faktum att de som otvetydigt haft sämst ekonomisk utveckling är de ensamstående pensionärerna och att alla Sveriges pensionärer inte är i närheten av att ha den ekonomiska utveckling som löntagare har haft, säger Eva Eriksson.

Kan vara ännu större

Hans Heggemann som sammanställer en studie av svenskarnas ekonomi menar att klyftorna kan vara större än vad som syns i statistiken.
– Många som äger sin bostad har sett värdet på den öka med i vissa fall flera miljoner, det syns inte i dessa siffror. Det gör att skillnaden mellan rika och fattiga pensionärer egentligen ökat ännu mer, säger han till SVT.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-05-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas