Kommun kräver att seniorer jobbar på boenden
Foto: Bengt Oberger Creative Commons
Nyheter | Lokaler

Kommun kräver att seniorer jobbar på boenden

Om inte seniorföreningarna i Växjö åtar sig att utföra så kallade ”välfärdstjänster” åt kommunen kan de förlora rätten att ha sin verksamhet i huset de själva sköter.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2019-09-23

Den ouppvärmda villan Wilhelmshill i Växjö används under sommarhalvåret av både SPF Seniorerna och PRO, men alla kommunens pensionärer är välkomna. Föreningarna klipper gräset, städar och bemannar huset från 7 på morgonen till 18 på kvällen under maj till och med augusti. De sköter även bokningstelefonen året runt om någon vill hyra huset till fester och liknande. Men kommunen anser att kostnaden för huset – som kommunen fått genom en donation – är för hög, och att seniorerna måste bidra med arbete på kommunens särskilda boenden om de ska ha kvar verksamheten i huset.

Socialt sammanhang

Seniorföreningarna menar å sin sida att de redan gör en viktig insats, bland annat som rastvakter i skolan, men även genom sin ordinarie verksamhet som skapar ett socialt sammanhang för kommunens äldre. SPF Seniorerna i Växjö arbetar till exempel med förbundets projekt för att motverka ensamhet.

Kommunens ansvar

– Vi tycker att de tjänster som de vill att vi ska gå in på – vi har ju inte riktigt fått veta vad det rör sig om ännu – skulle innebära att vi tar arbete från undersköterskorna. Det ingår i kommunens uppgift att se till att de äldre får ett värdigt liv på boendet, att de får komma ut, spela spel och liknande, säger Christina Boström, ordförande i SPF Seniorerna Växjö till Senioren.

Det finns en gräns

De ser problem med att låta volontärer ansvara för verksamhet på särskilda boenden. Säkerhetsaspekten är ett. Att demenssjuka äldre skulle få möta ständigt nya människor ett annat.

– Att schemalägga att pensionärer ska göra sådana här saker är inte okej. Det finns en gräns för hur mycket ideellt arbete vi kan göra, säger Eva-Britt Svensson ordförande PRO Växjö till SVT.

Sålde Seniorernas hus

Samtidigt som kommunen vill avkräva seniorföreningarna socialt arbete vill de också höja hyran. Detta eftersom Seniorernas hus ska få en nya lokaler på ett serviceboende. Men de är inte någonting seniorerna efterfrågat, menar Christina Boström, utan i själva verket ersättning för lokaler som sålts. De ligger mindre centralt, saknar verkstäder och är för små för att SPF Seniorerna Växjö ska kunna använda dem för sina månadsmöten.

Sämre lokaler

– Tidigare hade man en villa centralt med lokaler för trevnad och hantverk. Man kunde snickra och göra silversmide och sådant. Men det huset sålde kommunen till ett bostadsbolag utan att vi pensionärer visste om det. De tycker att vi kan använda skolorna slöjdsalar. Men där måste det vara tillsyn. Ingen slöjdlärare vill arbeta kvällstid. Och vi vill inte heller ha vår verksamhet kvällstid utan dagtid.

Underskattar insatserna

Seniorföreningarna ifrågasätter kommunens uträkning av hyran för Wilhelmshill. Var kostnaderna ligger har man inte fått fullständigt besked om. Christina Boström tror inte att kommunen inser värdet av de frivilliga insatser som idag håller huset igång. Tidigare har kommunen misslyckats med att lägga ut Wilhelmshill på entreprenad.
I oktober ska representanter för SPF Seniorerna, PRO, SKPF och RPG samlas för att diskutera hur man ska gå vidare med kommunens förslag.

Komplettera

Kommunalrådet Anna Tenje (M) verkar dock ha uppfattningen att seniorerna är nöjda med lösningen som hon kallar snillrik och innovativ.
– Vi tycker det är rimligt att se vad vi kan göra tillsammans och vad pensionärsorganisationerna kan göra för att komplettera oss så att vi ska betala hyran för deras lokaler. Vi diskuterade detta med pensionärsföreningarna och kom fram till att det här var en snillrik och innovativ lösning, så att de kan få ha kvar sitt sommarresidens och få nya lokaler, säger hon till SVT.

Foto: Bengt Oberger, Creative Commons

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2019-09-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas