Nyheter

Kommunal kräver miljardsatsning på äldreomsorgen

Den svenska välfärden är utsatt för de tusen stegens reträtt. Det anser fackförbundet Kommunal som idag lägger fram ”Vägval välfärd” med två grundkrav: öka bemanningen i äldreomsorgen och avskaffa lagen om valfrihet, Lov.

Publicerad 2012-12-17

Kommunal med 500 000 medlemmar har satt in en opinionsmässig ”juloffensiv”. I fredags släppte man en rapport om anhörigomsorgen. Idag kommer en diger önskelista på omfattande satsningar på äldreomsorgen.

Kommunal säger sig vilja ”radikalt flytta fram positionerna för de offentligt finansierade välfärdstjänsterna”. Vinster ska begränsas och den så kallade Loven, lagen om valfrihet i äldreomsorgen, ska ändras grundligt.

Man pekar på tre vägar:

•    bindande nationella regler för bemanning
•    mer resurser genom ökade statsbidrag
•    ökat politiskt ansvarstagande

– Den svenska välfärden håller på att rustas ner och det sker genom de tusen stegens reträtt. De vårdskandaler som uppdagats är inte parenteser för det kommer att ske igen om vi inte på allvar förbättrar välfärden, säger Annelie Nordström, ordförande för Kommunal.

Inte räknat färdigt
Bemanningen ”i delar av äldreomsorgen” behöver öka med mellan 10-20 procent, anser Kommunal som nu ska utreda mer exakt vad man menar med lämplig bemanning, och hur många miljarder man anser att det offentliga har råd att satsa.

Vinsterna i välfärden ska ”begränsas”, tycker Kommunal.  Vägen dit går via en ”kvalitetsdrivande vinstbegränsningsmekanism”. Mekanismen tycks betyda ”mer personal”:

– Bemanningsreglerna är det bästa sättet att begränsa vinsterna i välfärden och samtidigt säkerställa kvalitet. De stora vinsterna som uppstått i välfärden beror på att man skurit på personalen, både vad gäller personaltäthet och i form av lägre krav på utbildning. Det sätter tuffa bemanningsregler stopp för, säger Annelie Nordström.

Vårdföretagarna kritiska
–  Att reglera bemanningen hårdare som Kommunal föreslår är fel recept för ökad kvalitet i äldreomsorgen. Alla utförare måste ha den flexibilitet som krävs för rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Reglering motverkar detta.

Det säger Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius i en kommentar till Kommunals förslag.

–  I stället måste vi bli bättre på att ställa kvalitetskrav, och sedan mäta och redovisa kvaliteten. Nationella krav som mäts på enhetsnivå måste till.

–  Det är positivt att Kommunal gör klart att kvalitetsbrister i äldreomsorgen inte har något med driftsform att göra. Förhoppningsvis hjälper det LO att komma till samma slutsats, säger Håkan Tenelius.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Förslaget

Fackförbundet Kommunal organiserar drygt 500 000 anställda i kommuner, landsting och privat sektor. Åtta av tio medlemmar i Kommunal är kvinnor.
Kommunals förslag, som också läggs fram på DN Debatt, i korthet:

Bemanning
•    Inför bemanningsregler genom bindande nationella riktlinjer för olika verksamhetstyper kring personaltäthet, utbildning/kompetens och arbetsvillkor.
•    Bemanningsreglerna ska gälla både offentligt drivna som enskilt drivna verksamheter.
•    Inom exempelvis äldreomsorgen ska det vara krav på följande bemanningsregler:
1.    Lägsta antal heltidsanställda per äldre
2.    90 procent av personalen vara tillsvidareanställd
3.    90 procent vara anställd på heltid
4.    100 procent av personalen vara yrkesutbildad eller under utbildning
•    Resurser: Statsbidragen för välfärden ska öka radikalt och svara upp mot de nya bemanningsreglerna
•    Politiskt ansvarstagande: Kommunerna måste ha ett större engagemang och ansvar i valet av lämpliga utförare i välfärden. Lagen om valfrihet, LOV, bör därför avskaffas i sin nuvarande form och LOU, lagen om offentlig upphandling, förändr

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas