Nyheter

– Kommuner låter pris gå före kvalitet

Kommunala upphandlingar av äldreboenden uppvisar stora brister. Det menar Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv som låtit göra en genomgång av alla upphandlingar av äldreboenden som kommunerna genomfört under 2011 och första halvåret 2012.

Publicerad 2013-01-17

Undersökningen har utförts av konsultföretaget Health Navigator och omfattar 70 äldreboenden.

Några resultat:
•    95 procent av de krav som kommunerna ställer på utförarna handlar strukturer och processer. Det kan innebära att viss bemanningsnivå och att kvalitetsledningssystem finns.
•    Fem procent av kraven gäller vilka resultat som faktiskt uppnås, som nivå på kundnöjdhet hos brukarna eller frekvensen trycksår på boendet.

Priset blir i praktiken oftast avgörande även i upphandlingar där kvaliteten är tänkt att väga tungt, menar Vårdföretagarna.

– Undersökningen visar att kommunerna handlar upp äldreomsorg utan krav på resultat, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna i ett pressmeddelande.

Ställa fler krav
Prisspridningen mellan vinnande anbud i de olika upphandlingarna pendlar mellan 1 000 kronor per plats och dygn till 1 800 kronor.

Trots den stora skillnaden går det inte att bedöma om prisskillnaderna motsvarar kvalitetsskillnader, menar Vårdföretagarna.

– Kommunerna bör ställa fler krav på resultat, det vill säga uppnådd kvalitet. Det öppnar också för innovationer hos utförarna och utveckling av äldreomsorgen, anser Håkan Tenelius.

Bonus och avdrag
Anders Morin är ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv. Han anser att utförarna inte ska vara garanterade platser.

– En annan åtgärd kan vara bonus om exempelvis ett mål avseende kundnöjdhet överträffas, och avdrag om kundnöjdhetsresultaten inte är tillfredsställande.

Bara om kommunen är nöjd med kvalitetsutfallet ska förlängning av avtal ske, tycker Anders Morin.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Vårdföretagarna

En arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform.

Föreningen har över 2 000 medlemsföretag med 80 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas