Nyheter

Kommuner sparar pengar på trygghetsboenden

I stället för att komplettera befintliga serviceboenden, som det var tänkt, väljer kommuner att ersätta kostsamma serviceboenden med billigare trygghetsbostäder.

Publicerad 2012-03-22

Bara i år ska drygt 1700 särskilda boenden i landet ska byggas om till så kallade trygghetsboenden, med mindre personal, mindre service och mindre kostnader för kommunerna, enligt Boverket som delar ut bidrag till kommunerna.

– Det är olyckligt att man drar ner på kvalitén på insatser, säger Barbro Westerholm. Det var inte vår tanke från början, utan trygghetsboende skulle vara ett tillskott för människor som bor i det gamla hemmet, villan eller den för stora våningen, säger hon till Rapport i Svt.
– Trygghetsbostäder skulle inte ersätta andra boendeformer inom äldrevården. Det är viktigt att uppmärksamma den här utvecklingen, för jag är inte säker på att kommunerna sparar på sikt.

Som ordförande i äldreboendedelegationen 2007 var hon med och föreslog att man skulle satsa på trygghetsbostäder.

Tanken var alltså att skapa större möjligheter för pigga äldre att bo bekvämt, som ett litet steg på vägen mot vårdboende. Men i stället för att komplettera befintliga äldreboenden, har kommunerna alltså valt att ”feltolka” idén med trygghetsbostäder på ett sätt som är mer ekonomiskt fördelaktigt för kommunen, men sämre för kommunens äldre invånare.

I takt med att särskilda boenden försvinner och ersätts med trygghetsbostäder minskar chansen för hjälpbehövande att få plats. Trygghetsbostäderna som byggs i stället är visserligen anpassade för äldre, och är byggda för att vara lättillgängliga, men de som bor där får klara sig själva, eventuellt med hjälp av hemtjänst och trygghetslarm.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Se hela Rapports inslag här:

http://svt.se/2.22620/1.2750248/trygghetsboenden_-_popular_spargris_for_kommunerna

Det vill SPF

I SPFs äldrepolitiska plattform uppmuntrar man byggen av trygghetsbostäder, men säger samtidigt att ”Äldre ska ha valfrihet och tillgång till lämpliga bostäder”. Dessutom vill man ha generösare regler vad gäller biståndsbedömningar:

* Bygg trygghetsbostäder och seniorbostäder och låt äldre välja utan biståndsbedömning.
* Inventera bostadsbeståndet i alla kommuner med avseende på äldres behov.
* Bygg trygghetsbostäder med tillgång till larm, personal och gemensamma lokaler.
* Erbjud olika typer av bostäder med varierande finansieringsmodeller.
* Boendet ska ge möjligheter till sociala mötesplatser, service, kommunikationer och en yttre miljö som är lämplig för aktiviteter i närområdet.
* Biståndsbedömningen i fråga om vård- och omsorgsboende måste bli mer generös och lika över hela landet med stort hänsynstagande till den enskildes behov och vilja.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas