På ett område får äldre inte välja
Nyheter | Ylva Bergman
Ylva Bergman, Chefredaktör tidningen Veteranen

På ett område får äldre inte välja

I Veteranens läsarundersökning från 2010 listar våra läsare vård och omsorg som en av de absolut viktigaste frågorna de vill läsa om. På lokal nivå är det också frågor som engagerar många i pensionärsråden, vilket vi har belyst i vår serie »Så påverkar du politiken«.

Publicerad 2012-03-27

Det är väldigt svårt att greppa hur det egentligen ser ut idag. Många trivs jättebra på sina boenden, kvaliteten är hög och personalen gör ett fantastiskt jobb. Samtidigt säger forskare att det redan nu finns för stora brister i kvaliteten och att personalen inte klarar trycket.
Socialstyrelsen har nyligen visat att bemanningen är 10 procent lägre på privata boenden än på de kommunala. Andra säger att det är värre på de kommunala. En del framhåller att det finns ett samband mellan låg bemanning och låg kvalitet inom vården. Samtidigt visar forskning att resurserna till äldreomsorgen har minskat sedan 80-talet och att hemtjänsten blivit alldeles för detaljstyrd.


Förväntar vi oss för mycket?

Några säger att det är dags för politiker att börja tala klarspråk om vad vi faktiskt kan få i form av omsorg. Tydligen förväntar vi oss mer än vad som faktiskt går att få för de pengar vi har – som till exempel att handla mer än en gång i veckan, eller att personalen får lov att byta en glödlampa.
Så anhöriga och personal klagar, och politikerna försvarar sig. Men vi vill ju bara ha den bästa omsorgen för våra äldre – eller hur?
Höstens vårdskandaler fortsätter att engagera och det verkar som om politikerna nu tvingas att definiera sina många gånger fluffiga begrepp som värdighet och delaktighet och kvalitet.

Vi får inte välja när vi vill ha hjälp
Men mitt i allt detta tal om valfrihet och delaktighet – har ni tänkt på att det finns ett område där äldre inte alls får välja – nämligen när de själva vill ha omsorg. Då måste de först bedömas av biståndshandläggare.

Ylva Bergman
Chefredaktör

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas