Kontantkrisen: Regeringen bjuder in till samtal
Nyheter | Riksdagen
Foto: Jan Arleij

Kontantkrisen: Regeringen bjuder in till samtal

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) kommer att bjuda in till rundabordssamtal om hur konsumenter som vill betala med kontanter ska kunna göra det. Det framkom under en offentlig hearing i finansutskottet om kontanthanteringen i samhället.

Publicerad 2015-03-19

Så gott som alla medverkande berörde äldres utsatthet i ett allt kontantlösare samhälle. Men äldre själva hade ingen företrädare i riksdagens förstakammarsal, där hearingen ägde rum.

Inte heller konsumenterna representerades med egen företrädare, något som starkt irriterat tidigare rikspolischefen Björn Eriksson, som blivit talesman för grupper av upprörda konsumenter via det så kallade ”Kontantupproret”.

Alla kan inte byta bank

Men finansutskottets ledamöter ställde en rad kritiska frågor.

Bland annat ifrågasatte man finansmarknads- och konsumentminister Per Bolunds uttalanden i media om att man som kund ska byta bank. Hur göra om det inte finns mer än en bank på orten?

– Man kan förstås inte byta till en bank som inte finns. Men på många håll finns det flera och en viss möjlighet att ändå kunna påverka sin bank, svarade Per Bolund.

– Viktigt att säga är att jag förstås inte menar att konsumenterna ska bära hela ansvaret för att bankerna ska erbjuda kontanthantering. Verkligen inte. Politiken har ett huvudansvar.

Inget beslut om lagstiftning

Ministern berättade att han just nu analyserar Kontantutredningens betänkande och de remissvar som kommit på betänkandet. ”Under våren” kommer sammanställningen av remissvaren att bli klar.

Betänkandet avråder från att staten ska stifta lag om att bankerna ska erbjuda kontanter som betalningsmedel.

– Men regeringen har ännu inte tagit ställning. Det vill jag betona, sa Per Bolund.

Ministern slog dock fast att regeringen har tre principiella utgångspunkter inför kommande avgörande beslut:

• Staten har ett ansvar för att kontanthantering fungerar om marknaden inte lyckas hantera behoven.

• Det är inte aktuellt att fasa ut kontanter i Sverige.

• Det politiska målet från regeringens sida är att alla ska ha möjlighet att hantera sin ekonomi på ett ”valfritt sätt”.

SPF Seniorerna kan bjudas in

– Vi behöver ha mer dialog i den här frågan. Därför tänker jag bjuda in till rundabordssamtal för att diskutera kontanthanteringen i samhället.

Per Bolund berättade dock inte vilka aktörer han vill ha runt samtalsbordet. Återstår exempelvis att se om äldres representanter kommer att kallas.

– Givetvis är äldre en intressant grupp i sådana samtal. Men det är för tidigt att formulera en inbjudningslista, sa Per Bolund efter hearingen till veteranen.se.

– Men pensionärsorganisationer som SPF Seniorerna ligger förstås bra till. Vi får se, under våren bestämmer vi oss.

Kan inte vägra tjänster utan vidare

Under hearingen lyftes också det så kallade betalkontodirektiv som EU fattade beslut om i somras.

I direktivet som ska vara genomfört den 18 september 2016 ingår bestämmelser om vilka banktjänster som bör finnas tillgängliga. En kärna är att banker och kreditinstitut ska ha tungt vägande skäl för att vägra grundläggande betaltjänster.

En utredare ska bena ut vad det innebär i praktiken, och överväga om eventuella lagstiftningsåtgärder kan behövas.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Se utfrågningen

De inbjudna talarna:

– Christina Rehnberg, näringslivsenheten, Länsstyrelsen i Dalarna

– Sten Selander, avdelningschef, Post- och telestyrelsen

– Annika Wallenskog, biträdande chefekonom, Sveriges kommuner och landsting

– Öivind Neiman, VD, Sparbankernas riksförbund

– Leif Trogen, avdelningschef, Bankföreningen

– Bengt Nilervall, betalansvarig, Svensk Handel

– Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, Riksbanken

– Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP)

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas