Domstol avgör om vården tvingas ta kontanter
Nyheter
Foto: Colourbox

Domstol avgör om vården tvingas ta kontanter

Förvirring råder i Region Jönköping om det ska vara tillåtet att betala sin vårdavgift kontant eller inte. Samtidigt ligger ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen om hur det ska bli i fortsättningen inom Region Kronoberg. SPF Seniorerna säger att man ska följa utvecklingen noga.

Publicerad 2015-08-25

För snart fyra år sedan införde landstingspolitikerna – enhälligt – i Jönköpings län ett kontantstopp vid betalning av vårdavgifter. Bara kort eller faktura skulle tillåtas.
Endast i undantagsfall skulle ekonomiavdelningarna på sjukhusen kunna ta emot kontant betalning.
Motiv för ändringen var bland annat att öka säkerheten för vårdpersonalen. Men också att spara pengar.

Sedan dess har SPF Seniorerna och PRO i Bankeryd kämpat mot nyordningen.
I ett brev till Region Jönköping skriver man att medlemmarna vill fortsätta betala med kontanter eftersom korthantering och fakturabetalning leder till bekymmer.
– Det finns också en säkerhetsrisk då en del äldre måste skriva upp koden då de har dåligt sifferminne, säger Bengt Nordblom, SPF:s ordförande till Jönköpingsposten.
Att ta sig in till ett sjukhus, om man exempelvis har besökt en vårdcentral i länet, för att betala kontant vid ekonomiavdelningen upplevs som både besvärligt och kostsamt. Valet har därför ofta blivit faktura.
– Men många har varken internet eller giro och får då gå till banken där de dessutom betalar en avgift per faktura.
Men nyligen tycktes regionen öppna upp för en mjukare inställning. Micael Edblom, ställföreträdande regiondirektör, lovade i ett uttalande i Jönköpingsposten den 31 juli att det går bra att betala kontant vid alla vårdenheter.
– Rutinen är betalning med faktura eller kort men är det så att patienten inte accepterar detta går det att betala kontant, om det är med jämna pengar.
Emellertid råder oklarhet om beskedet håller sedan regionens finanschef Mattias Olsson i lokala medier den 5 augusti sagt att kontantbetalning endast kan accepteras i undantagsfall – och då enbart vid ekonomiavdelningarna på regionens tre sjukhus.

I Region Kronoberg pågår en rättslig prövning om det är lagligt av ett landsting att neka kontant betalning av patientavgifter.
Förvaltningsrätten i Växjö har i en dom slagit fast att det inte är lagligt att som Region Kronoberg välja att införa kontantstopp vid alla regionens vårdinrättningar utom två.
Regionen har sedan överklagat och nu väntar alltså ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen.

Domen kommer att ha betydelse för Region Jönköping.
– Vi får se när den domen kommer. Är det så att vi inte gör rätt enligt lagen så anpassar vi oss så klart till den verklighet som finns, säger Håkan Jansson (M), regionstyrelsens ordförande.
SPF Seniorerna centralt uppger på sin hemsida att man kommer att följa frågan noga:
– Vi utgår ifrån och hoppas att det inte bör gå att utesluta ett lagligt betalningsmedel.
Ytterligare ett rättsfall avgjordes i Kammarrätten i Sundsvall för två år sedan.
Utgången här blev att landstinget i Jämtland fick krypa till korset och återinföra kontantbetalning.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Blir vägledande

Högsta förvaltningsdomstolen får in ungefär 8 000 ansökningar om prövningstillstånd per år. Endast cirka två procent av dem får prövningstillstånd.
Om Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet inte överklagas. Kammarrättens avgörande är då det som ska gälla.
Källa: Högsta förvaltningsdomstolen

SPF Seniorerna arbetar för att få till stånd en lagändring som skulle tvinga banker att ta emot kontanter.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas