Nyheter

Landsting får inte vägra kontant betalning

Sjukvården i Kronoberg får inte neka kontant betalning. Det har Högsta förvaltningsdomstolen bestämt.

Publicerad 2015-09-30

Striden började när Kronobergs läns landsting 2013 beslutade att tillåta kontant betalning av patientavgifter vid endast två vårdinrättningar – Centrallasarettet i Växjö och på lasarettet i Ljungby.

Men nu har Kronobergs läns landsting förlorat i tre instanser i följd: Kammarrätten, Förvaltningsrätten och nu senast i Högsta förvaltningsdomstolen.

I domen slås fast att betalningsmedlen sedlar och mynt har en särställning i lagen på grund av sin stora betydelse för allmänheten.

Kronobergs läns landsting har hävdat att riksbankslagen inte reglerar frågan om var eller på hur många ställen en borgenär ska vara skyldig att ta emot kontanter.

Men frågan om vårdavgifter har inte reglerats särskilt, och därför är heller inte riksbankslagen tillämplig i fallet, menar Högsta förvaltningsdomstolen.

”Landstingsstyrelsens beslut innebär att vårdtagare inom Kronobergs läns landsting som vill betala sin patientavgift med kontanter är hänvisade till två av landstingets vårdinrättningar, nämligen lasaretten i Växjö eller Ljungby. Landstingsstyrelsens beslut lever därmed inte upp till riksbankslagens krav och ska upphävas”, skriver Högsta förvaltningsdomstolen i domen.

Domen kommer att leda till att fler vårdcentraler börjar hantera kontanter i större utsträckning igen, säger Annika Wallenskog, tillförordnad chefekonom på SKL, Sveriges kommuner och landsting till Sveriges Radio.

Men Annika Wallenskog anser att domen är otydlig eftersom den inte anger på hur många ställen man ska ta hand om kontanter.

SPF Seniorerna beskriver domen som ”ett steg i rätt riktning men att det fortfarande finns mycket kvar att arbeta för när det gäller kontantservicen runt om i landet”.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas