Nyheter

Kräver att tjänstepension kan tas ut över tio år

Tjänstepensionen blir hela tiden en allt viktigare del när det allmänna pensionssystemet levererar en allt mindre del av inkomsten i pension. Det måste få konsekvenser, anser SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2016-02-01

Tjänstepensionsbeskattningsutredningen överlämnade den 30 juni 2015 sitt betänkande ”Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna” till regeringen.

Nu har SPF Seniorerna lämnat sitt remissyttrande.

Ett grundkrav är att pensionsspararna ska informeras om sin flytträtt och om vilka privatekonomiska effekter deras uttag av tjänstepension får.

– Minsta tidsspann för att ta ut tjänstepensionen bör höjas till minst tio år, skriver SPF Seniorerna vidare och stödjer därmed utredningens förslag att utbetalningsvillkoren för en pensionsförsäkring ska ändras så att det blir möjligt att göra ett uppehåll i pensionsutbetalningarna eller förlänga utbetalningstiden till en längre period än fem år.

Viktigt med flytträtt

En pensionssparare ska också kunna flytta hela eller en del av en pensionsförsäkring till en annan pensionsförsäkring, betonar SPF Seniorerna.

Utredningen föreslår att de nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Närmast väntar beredning i finansdepartementet.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-02-01
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas