Kräver stopp för oseriösa telefonförsäljare
Foto: Phovoir / Colourbox
Nyheter | Konsument

Kräver stopp för oseriösa telefonförsäljare

Nu måste politikerna fullfölja sina löften från valrörelsen och sätta ner foten gentemot oseriösa och oärliga telefonförsäljare. Det skriver SPF Seniorerna och en lång rad organisationer.

Publicerad 2015-10-27

Bakgrunden är att den statliga utredningen ”Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning” föreslår åtgärder mot den aggressiva marknadsföring som pågått länge och enligt debattörerna dessutom verkar öka i omfattning.

– Det den nya utredningen föreslår är egentligen självklart – att konsumenten i efterhand ska få bekräfta det avtal som ingåtts. Det ska alltså inte gå att endast pressa fram ett ”ja” på telefon, utan konsumenten ska få laglig rätt att se villkoren i skrift eller via e-post, skriver organisationerna i ett debattinlägg på Corren.se.

Sveriges har hittills haft svagt konsumentskydd jämfört med många andra länder, anser debattörerna.

– Vi hade gärna sett att utredningen hade gått ett steg längre och infört ett krav på förhandsgodkännande från dig för att över huvud taget få ringa upp.

– Vi tycker att det är principiellt fel att det krävs en aktiv handling för att slippa marknadsföring via ett så privat, överrumplande och påträngande medel som telefonen.

Utredningen är nu ute på remiss.

Inte bara äldre skulle skyddas av en skarpare lagstiftning. Andra utsatta grupper är personer med funktionsnedsättning och de som inte förstår språket tillräckligt, påpekar företrädarna för de åtta organisationer som skrivit under debattartikeln.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

UNDERTECKNARNA

Örjan Brinkman
ordförande Sveriges Konsumenter

Amadeu Batel
ordförande i SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

Monica Bäckman
SKPF, Svenska kommunalpensionärernas förbund

Stig Nyman
ordförande Handikappförbunden

Christina Rogestam
ordförande SPF Pensionärerna

Niclas Sturesson
ordförande Konsumentvägledarnas förening

Läs hela debattartikeln här.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas