Kravet: Ta med de äldsta i undersökningarna
SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.
Nyheter | diskriminering

Kravet: Ta med de äldsta i undersökningarna

Varken Sveriges Radio eller Sveriges Television tar med de äldsta i sina opinionsundersökningar. Nu kräver SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson att public service-företagen upphör med diskrimineringen.

Jan Hagberg
Publicerad 2023-11-10

– Det sänder ut signaler att deras åsikter är oviktiga. Dessutom blir väljarsympatiundersökningarna ofullständiga när det saknas svar från en så pass stor del av befolkningen, säger Eva Eriksson, som har skrivit ett öppet brev till Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio, och Hanna Stjärne, vd på Sveriges Television.

Sveriges Radio använder sig av Indikator Opinion och frågar personer mellan 18 och 80 år när de gör sina opinionsundersökningar. Det kan vara alltifrån till vilket parti du röstar på till andra viktiga samhällsfrågor.

Cilla Benkö. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

SVT/Verian (tidigare Kantar Public) frågar personer mellan 18 och 84 år.

Det innebär att mellan 220 000 och närmare 600 000 personer inte ens får chansen att vara med. Bara för att de är äldre.

Förutom diskriminering av de äldsta menar Eva Eriksson att det är viktigt att händelser speglas utifrån olika utgångspunkter. Något som inte görs nu.

”I några avseenden skiljer sig röstbeteendet markant från övriga åldersgrupper. Regeringens beslut om era sändningstillstånd anger att nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska ge allsidig information och ha olika perspektiv, så att händelser speglas utifrån olika utgångspunkter.

Hanna Stjärne. Foto: Janne Danielsson/SVT

Det är också av vikt att hela samhället återspeglas samt att de perspektiv och röster som inte nödvändigtvis får plats i kommersiella kanaler syns och hörs – vilket i hög grad även bör gälla opinionsundersökningar. Då en så stor grupp utelämnas komprometteras villkoren i sändningsrätten”, skriver Eva Eriksson bland annat i brevet.

En kopia på brevet har även skickats till kulturminister Parisa Liljestrand (M) och statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall.

Senioren har sökt Cilla Benkö och Hanna Stjärne för att få svar på följande frågor. Hanna Stjärne hänvisar till inrikeschefen på SVT Nyheter, Kiki Bek, som ”är den på företaget som kan frågan bäst”

  • Varför exkluderar ni så många människor på grund av deras ålder i era opinionsundersökningar?
  • Tycker ni att ni lever upp till kravet att public service ska ”spegla den svenska mångfalden, vara av god kvalitet, allsidiga och relevanta. Utbudet ska som helhet präglas av folkbildningsambitioner”?
  • Ser ni några problem med att ni exkluderar så många människor i era opinionsmätningar?
  • Kommer ni att göra något åt det eller kommer den här gruppen att även fortsättningsvis exkluderas?

Här är SVT:s skriftliga svar på frågorna:

  • Varför exkluderar ni så många människor på grund av deras ålder i era opinionsundersökningar? 

En opinionsmätning är ett sätt att på ett ungefärligt vis beskriva hur förtroendet för partierna ser ut just nu i hela befolkningen. Alla metoder har sina begränsningar, inga opinionsmätningar ger absoluta fakta, men de kan ge en hyfsad och intressant bild av hur opinionen förändras över tid. Sedan juni samarbetar SVT nyheter med företaget Verian (tidigare Kantar Public). Metoden för Verians väljarbarometer är en webpanel med 100 000 personer. Enligt Verian ger panelen en bra bild av opinionsläget för befolkningen som helhet, även med begränsningen av deltagare till åldrarna 18-84. Verian är ett välrenommerat undersökningsföretag som sedan 60-talet utfört väljarundersökningar i företagsnamnen Sifo, Kantar Sifo respektive Kantar Public.  

  • Tycker ni att ni lever upp till kravet att public service ska ”spegla den svenska mångfalden, vara av god kvalitet, allsidiga och relevanta. Utbudet ska som helhet präglas av folkbildningsambitioner”? 

SVT nyheter bevakar samhällsfrågor ur ett brett spektrum av perspektiv. Vi belyser hur tex höjda räntor påverkar unga eller äldre grupper, hur politiska beslut påverkar pension eller skatten på arbete och hur kvinnor, män, ung eller gammal uppfattar att tryggheten i bostadsområdet förändrats. När det gäller vår bevakning av politik är vår månatliga väljarundersökning ett av många uttryck. I vår rapportering av väljarbarometern intervjuar vi politiska representanter och ”vanliga väljare” i alla samhällsgrupper. 

  • Kommer ni att göra något åt det eller kommer den här gruppen att även fortsättningsvis exkluderas? 

Verian uppger att i takt med att fler äldre använder internet kommer gränsen som nu är satt till 84 år att höjas i webpanelen. 

Sveriges Radios vd Cilla Benkö har svarat på Eva Erikssons öppna brev att hon tar synpunkterna vidare till Ekot som är den redaktion som oftast beställer opinionsundersökningar.

Klas Wolf-Watz, chef på Ekot, svarar på det öppna brevet. Han skriver så här:

”De äldre äldre är en grupp som är en särskild utmaning för alla opinionsinstitut, och även för andra som sysslar med breda enkäter. Vissa kan och vill svara, men en betydande del inte gör inte det av olika skäl.  Denna grupp deltar också i lägre grad än andra i allmänna val.

Det är därför vanligt att undersökningar har en övre åldersgräns av praktiska skäl. Det gäller t ex Polismyndighetens och Brottsförebyggande Rådets stora trygghetsundersökningar, och undersökningar från Skatteverket, Konjunkturinstitutet och Finansinspektionen. De opinionsinstitut som använder sig av en digital panel med mailrespondenter har ofta ingen övre åldersgräns, men har mycket stor brist på äldre, eftersom intervjupersonen måste använda dator eller smartphone.

Vi har valt Indikator på grund av  metoden, som liknar SCB:s, med slumpmässigt urval och transparens. Det är en metod som inte kräver digitala kunskaper. Man kan svara via post eller till och med ringa upp en person som tar emot svaret. Det senare är en lösning som äldre använder oftare än andra grupper.

Men med detta sagt för vi nu en dialog med Indikator om att se över åldersgränsen i väljarbarometern, och undersöker vad det skulle innebära för mätningarna och deras kvalitet att ta bort gränsen”.

Här kan du läsa hela brevet från Eva Eriksson

Jan Hagberg
Publicerad 2023-11-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas